สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมศูนย์เครือข่ายภาษาฝรั่งเศสระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา

ภาพและกิจกรรม สคฝท.

สคฝท. เชิญชวนสถาบันการศึกษาต่อสมาชิกภาพ และสมัครสมาชิกใหม่ อ่านต่อ

กิจกรรมประจําปี 2566 ครั้งที่ 44 « Hommage à SAR Galyani Vadhana : Lumières d'une pédagogue aux multiples engagements » อ่านต่อ

Actes du 4eme colloque-ATPF 2023 อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสและการวิจัยและร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง “Les multiples facettes du français et son enseignement au 21e siècle : plurilinguisme , pluriculturalisme et innovations” อ่านต่อ

ข่าวและกิจกรรม

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ่านต่อ

พิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรม ภาษาต่างประเทศ รุ่นที่ 1/2566 อ่านต่อ

Francophonie 2024 อ่านต่อ

รางวัลประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น และรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2567 อ่านต่อ

la célébration 35e année la relation entre l'ATPF et Bretagne (1989-2024) อ่านต่อ

กิจกรรมประจําปี 2566 ครั้งที่ 44 « Hommage à SAR Galyani Vadhana : Lumières d'une pédagogue aux multiples engagements » อ่านต่อ

สคฝท. ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนอบรม ประจำปี 2024 (รุ่นที่3) อ่านต่อ

ต่อสมาชิกภาพ - สมัครเป็นสมาชิกสถาบัน และสมัครเป็นสมาชิก (รายบุคคล) อ่านต่อ