สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมประจําปี 2566 ครั้งที่ 44 « Hommage à SAR Galyani Vadhana : Lumières d'une pédagogue aux multiples engagements »

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ขอขอบคุณครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ได้ให้ความร่วมมือในการสมัครร่วมการแข่งขันในงานกิจกรรมประจําปี 2566 ครั้งที่ 44 ของ สคฝท. และขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เข้ารับพระราชทางเกียรติบัตร ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพ ฯ

กำหนดการ ข้อปฏิบัติ ข้อตกลง

Download ประกาศการเข้าร่วมกิจกรรมประจำปี

ประกาศผลสถาบันที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

สูจิบัตร

ประกาศผลการแข่งขัน

ภาพพิธีพระราชทานรางวัล

ภาพบรรยากาศกิจกรรมประจำปี

เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน