สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ติดต่อเรา

อีเมล: atpf.th@gmail.com


* เป็นช่องที่ต้องเติมข้อมูลก่อนส่ง

ชื่อ-สกุล * :

สถานที่ทำงาน/สถานศึกษา :

เบอร์โทร :

อีเมล *:

หัวข้อที่ต้องการติดต่อ * :

รายละเอียด * :

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


30/9 ถนนพหลโยธิน ซอย 2

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กทม. 10400สมาคม