1/ 5
2/ 5
3/ 5
4/ 5
5/ 5

ค้นหา

วีดีโอ

ข่าวและกิจกรรม

Université d’été de Francophonia 2024 (รุ่นที่ 3) อ่านต่อ

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น อ่านต่อ

ต่อสมาชิกภาพ - สมัครเป็นสมาชิกสถาบัน และสมัครเป็นสมาชิก (รายบุคคล) อ่านต่อ

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน อ่านต่อ

กิจกรรมประจําปี 2566 ครั้งที่ 44 « Hommage à SAR Galyani Vadhana : Lumières d'une pédagogue aux multiples engagements » อ่านต่อ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และเลือกตั้งกรรมการบริหาร สคฝท. ชุดที่ 24 อ่านต่อ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ « La stratégie et la planification des activités d’apprentissage du français en classe » อ่านต่อ

อ.อาทิตย์ วงษ์สง่า กรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้รับอิสริยาภรณ์ (Ordre des Palmes Académiques - Chevalier) จากรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศส อ่านต่อ