1/ 5
2/ 5
3/ 5
4/ 5

ค้นหา

วีดีโอ

ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมประจำปี 2567 อ่านต่อ

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ่านต่อ

Francophonie 2024 อ่านต่อ

la célébration 35e année la relation entre l'ATPF et Bretagne (1989-2024) อ่านต่อ

กิจกรรมประจําปี 2566 ครั้งที่ 44 « Hommage à SAR Galyani Vadhana : Lumières d'une pédagogue aux multiples engagements » อ่านต่อ

พิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรม ภาษาต่างประเทศ รุ่นที่ 1/2566 อ่านต่อ

ต่อสมาชิกภาพ - สมัครเป็นสมาชิกสถาบัน และสมัครเป็นสมาชิก (รายบุคคล) อ่านต่อ