1/ 5
2/ 5
3/ 5
4/ 5

ค้นหา

วีดีโอ

ข่าวและกิจกรรม

โล่เกียรติยศ ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 90 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ่านต่อ

French student Idol 2024 Concours régional de chansons en français @ Singapour อ่านต่อ

กิจกรรมประจำปี 2567 อ่านต่อ

Concours mondial de l'éloquence AMOPA -FIPF : Célébrons l'excellence en français à travers le monde อ่านต่อ

Francophonie 2024 อ่านต่อ

la célébration 35e année la relation entre l'ATPF et Bretagne (1989-2024) อ่านต่อ

พิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรม ภาษาต่างประเทศ รุ่นที่ 1/2566 อ่านต่อ

ต่อสมาชิกภาพ - สมัครเป็นสมาชิกสถาบัน และสมัครเป็นสมาชิก (รายบุคคล) อ่านต่อ