สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ข่าวและกิจกรรม

ฟรี!!! เชิญชวนเข้าร่วมการอบรม หัวข้อ "Innovation et enseignement" โดยวิทยากรรับเชิญ วันที่ 7 มิถุนายน ที่โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยฯ และโรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ เชิญชวนเข้าร่วมการอบรม หัวข้อ "Innovation et enseignement" โดยวิทยากรรับเชิญ ในวันที่ 7 มิถุนายน ที่โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจกรอกใบสมัครพร้อมแนบ CV ตามลิ้งก์ด้านล่างนี้ ก่อนวันที่ 30 เมษายน

สมัครเข้าร่วมอบรม