สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ภาพและกิจกรรม สคฝท.

สัมมนาสำหรับครูและคณาจารย์ผู้สอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 13-17/6/2565

สคฝท. ขอประชาสัมพันธ์ งานสัมมนาสำหรับครูและคณาจารย์ผู้สอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง France Education International จะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 13-17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สมัครเข้าร่วมการสัมมนาภายในเดือนเมษายนนี้ โดยลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://www.france-education-international.fr/belc/universites-regionales-belc/belc-thailande-2022?langue=fr

สิ่งที่ต้องเตรียมในการลงทะเบียน :

- CV ของคุณเป็นภาษาฝรั่งเศส (ทางเวบไซด์มีโมเดลให้ หรือใช้ CV ของตนเองได้)

- โครงการและความคาดหวังในการอบรม (เติมคำตอบในเอกสาร Word)

- ใบรับรองระดับ DELF-DALF (ไม่บังคับ)

- ใบรับรองจากผู้สนับสนุนในการอบรม (ซึ่งแนบมากับข้อความนี้)

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆในส่วนของค่าใช้จ่ายในครั้งนี้สามารถติดต่อโดยตรงทางคุณมัณฑนา Email : mantana.richard@diplomatie.gouv.fr  Tél : 02 627 21 10 

https://fb.watch/cbNrxpX7Ci