สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ข่าวและกิจกรรม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระ กรุณาโปรดเกล้าฯ มอบรางวัล กิจกรรมสำหรับเยาวชน 18/2/65

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระ กรุณา โปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนิน พระราชทานรางวัล กิจกรรมสำหรับเยาวชน ในโอกาสครบ 100 ปีการประกาศตั้งสมาคม เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศส ( Centenaire de SMLH ) ในวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 -17.45 น. ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย