สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ข่าวและกิจกรรม

โครงการอบรมภาษาฝรั่งเศส อังกฤษ และจีน

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร จัดโครงการอบรมภาษาฝรั่งเศส อังกฤษ และจีน เริ่มวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม ตึกสุขุมาลธมฺมุทิส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เรียนวัน อังคาร พุธ, พฤหัสบดี ศุกร์, เสาร์ อาทิตย์ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.