สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ข่าวและกิจกรรม

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ขอแสดงความยินดี

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ริปวัฒน์ จิราพงษ์ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนอบรม STAGE INTERNATIONAL D’ÉTÉ EN DIDACTIQUE DU FLE 2023 ระหว่างวันที่ 1 ถึง 17 สิงหาคม 2566 ณ INSTITUT SUPÉRIEUR DES LANGUES VIVANTES มหาวิทยาลัย LIÈGE เมือง LIÈGE ราชอาณาจักรเบลเยียม