สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ข่าวและกิจกรรม

รายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวาระครบ 100 ปีวันประสูติ

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 อุปนายกฯ และเลขาธิการ สคฝท. ร่วมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวาระครบ 100 ปีวันประสูติ โดย ธีรวัฒน์ พึ่งทอง และ สุตา สุธีพิเชฐภัณฑ์ ดำเนินรายการ สมาคมฯ ขอขอบคุณ คุณผาติยุทธ ใจสว่าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท. และคุณวศิน บุณยาคม ผู้อำนวยการช่อง 9 อสมท. ตลอดจนน้องๆ เจ้าหน้าที่ทุกคน อำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดี Merci à tous