สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ข่าวและกิจกรรม

สคฝท. และ มสฝ. เรียนเชิญทุกท่านร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 22/3/65

สคฝท. และ มสฝ. เรียนเชิญทุกท่านร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ใน วันที่ 6 พฤษภาคม ของทุกปี โดยโอนเงินตามกำลังศรัทธาที่บัญชี "สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสฯ ถวายพระกุศล สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ" ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เลขที่บัญชี 905-0-04001-4

และได้โปรดแจ้งการโอนเงินที่กลุ่มไลน์:

Profs de français หรือ กลุ่มไลน์ ครูภาษาฝรั่งเศส หรือ line อาจารย์ไพริน ID line : 086 770 1755 ภายในวันที่ 30 เมษายนนี้