สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ข่าวและกิจกรรม

การแข่งขันสร้างคลิปวิดีโอส่งเสริมการเรียนภาษาฝรั่งเศส Concours de clip vidéo pour promouvoir la langue française กิจกรรมประจำปี 2565/2022 จัดการแข่งขันโดย สคฝท. ตัดสินคะแนนยอดชมจาก youtube เวลา 12.00น. วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565

การแข่งขันสร้างคลิปวิดีโอส่งเสริมการเรียนภาษาฝรั่งเศส Concours de clip vidéo pour promouvoir la langue française กิจกรรมประจำปี 2565/2022 จัดการแข่งขันโดย สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตัดสินคะแนนยอดชมจาก youtube เวลา 12.00น. วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565

             
              ระดับมัธยมศึกษา
              
              โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ École de Saint Joseph Couvent 
              โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ École Saint Francis Xavier Couvent 
              โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี École Triamudomsuksa Pattanakarn Nonthaburi School 
              โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี École Benchamatheputhit à Phetchaburi 
              โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช École Benchama Maharat 
              โรงเรียนแม่จันวิทยาคม École Maechanwittayakhom 
              โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี École Phothawatthanasenee 
              โรงเรียนโพธิสารพิทยากร École Potisarnpittayakorn 
              โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ École Damrongratsongkroh 
              โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) École Bodindecha (Sing Singhaseni) 
              โรงเรียนพรตพิทยพยัต Ecole Protpittayapayat 
              โรงเรียนพัทลุง Ecole Phatthalung 
              โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ École de Ratchaborikanukroh 
              โรงเรียนราชินีบน École Rajinibon 
              โรงเรียนราชินีบูรณะ École Rachineeburana 
              โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา Lycée Woranari Chaloem Songkhla 
              โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล École Sakolrajwittayanukul 
              โรงเรียนสตรีภูเก็ต École Satreephuket 
              โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี École Suankularbwittayalai de Nonthaburi 
              โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน École Suanboonyopatham Lamphun 
              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) École de Démonstration de l’université de Mahasarakham 
              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) École Satit Prasarnmit 
              โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย École Hatyaiwittayalai 
              โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย École Ayutthaya Wittayalai
              โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล École Ammartpanichnukul               

              ระดับอุดมศึกษา

              คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Section de Français, Faculté des Arts libéraux, Université Thammasat 
              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Université Kasetsart 
              มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Université de Chiang Maï 
              มหาวิทยาลัยบูรพา Université Burapha
              มหาวิทยาลัยรังสิต Université Rangsit  
              มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Université Rajabhat de Chiang Mai 
              มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Université Srinakharinwirot