สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ข่าวและกิจกรรม

สคฝท. ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่นขันที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในงานกิจกรรมประจำปี 2565/2022 ครั้งที่ 43 ของ สคฝท. วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่นขันที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในงานกิจกรรมประจำปี 2565/2022 ครั้งที่ 43 ของ สคฝท. วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ 1. สำหรับการแข่งขันสร้างคลิปวิดีโอส่งเสริมการเรียนภาษาฝรั่งเศส / การแข่งขันละครสั้น / การแข่งขันเขียนและเล่านิทาน จะสำรวจชื่อนักเรียนที่จะเข้ารับพระราชทานรางวัลภายหลัง 2. ขอให้คุณครูที่รับผิดชอบการแข่งขันส่งไฟล์ Backing track ที่จะใช้ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ไปที่ Mail : chatchareewan1951@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 3. ผู้แข่งขันจะทราบลำดับการแข่งขันในการลงทะเบียน วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565

https://forms.gle/1RXXfpANMMvcT279A