สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ข่าวและกิจกรรม

ความเคลื่อนไหวการสัมมนานานาชาติ Le 4e colloque international de l'ATPF 2023 : Les multiples facettes du français et son enseignement au 21e siècle : plurilinguisme, pluriculturalisme et innovaton 8-9/6/23 ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพฯ

ความเคลื่อนไหวการสัมมนานานาชาติ Le 4e colloque international de l'ATPF 2023 : Les multiples facettes du français et son enseignement au 21e siècle : plurilinguisme, pluriculturalisme et innovaton 8-9/6/23 ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพฯ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม