สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญชมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน เทิดพระเกียรติ "อัครคุรุปูชนียาจารย์" ในวาระครบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ ช่อง 9 Mcot HD ขอเชิญชมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน เทิดพระเกียรติ "อัครคุรุปูชนียาจารย์" ในวาระครบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ผู้ร่วมรายการ รศ.คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ อุปนายกสมาคมฯ ดร.กมนต์ภรณ์ ลี้สิริเสริญกุล เลขาธิการสมาคมฯ ดำเนินรายการโดย คุณธีรวัฒน์ พึ่งทอง และคุณชุติมา พึ่งความสุข วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-13.40 น. ทางช่อง 9 Mcot HD หมายเลข 30