สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ข่าวและกิจกรรม

การประกวดบทกวี (Calligramme) ในหัวข้อ French Riviera

? ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสเข้าร่วมชั้นเรียนภาษาฝรั่งเศส ณ เมืองคานส์หนึ่งสัปดาห์

รายละเอียดการแข่งขัน