สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ข่าวและกิจกรรม

Concours mondial de l'éloquence AMOPA -FIPF : Célébrons l'excellence en français à travers le monde

Concours mondial de l'éloquence AMOPA -FIPF : Célébrons l'excellence en français à travers le monde Association des Membres de l'Ordre des palmes Académiques (AMOPA) และ FIPF จัดการประกวดสุนทรพจน์ระดับโลก --》 ผู้เข้าร่วมต้องลงทะเบียนล่วงหน้า (หมดเขต 30 มิ.ย2024) การแข่งขันแย่งเป็นสองรอบ - รอบแรก --》ผู้แข่งขัน เสนอ vidéo ลงYou Tube หัวข้อ" Des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de Paris" - รอบตัดสิน ผู้เข้ารอบจะต้องไปเสนอสุนทรพจน์ที่ Sommet de la Francophonie ณ ประเทศ ฝรั่งเศส เดือนตุลาคม 2024

Concours mondial d’éloquence AMOPA - FIPF