สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ข่าวและกิจกรรม

พิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรม ภาษาต่างประเทศ รุ่นที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2567 ที่ผ่านมา รศ. คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ อุปนายกสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมถ์ฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหาร เข้าร่วม พิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรม ภาษาต่างประเทศ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน รุ่นที่ 1/2566 และนักเรียนของโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนที่จะเดินทางไป วัดพระเชตุพนฯ กรุงปารีส

โดยได้รับความเมตตาจาก เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการเถระสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมฯ พร้อมกันนี้ คณะสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสฯ จำนวนหนึ่งจะไปร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ ณ วัดพระเชตุพนฯ กรุงปารีส ได้เข้ากราบขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

อีกทั้งในวันดังกล่าว ตัวแทนกรรมการบริหารมูลนิธิส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ถวายหนังสือแบบเรียนภาษาฝรั่งเศสสำหรับพระภิกษุและสามเณร สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้กับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อเป็นคู่มือให้กับพระธรรมทูตที่จะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดพระเชตุพน กรุงปารีส ต่อไป