สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ข่าวและกิจกรรม

Francophonie 2024

เทศกาลประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทยปี 2567 (Le Festival de la Francophonie) ปีนี้จัดที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย มีผู้แทนจากสถานทูตต่างๆ และ สคฝท. มาร่วมจัดกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567

les photos