สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ข่าวและกิจกรรม

รางวัลประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น และรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2567

สคฝท. และ คุรุสภา ขอเชิญคุณครูภาษาฝรั่งเศส ส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก รางวัลประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น และรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2567? ผู้สนใจสามารถส่งผลงานตามแบบที่กำหนดไปยังหน่วยคัดเลือก ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม