สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ข่าวและกิจกรรม

สคฝท. ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนอบรม ประจำปี 2024 (รุ่นที่3)

สคฝท. ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนอบรม ประจำปี 2024 (รุ่นที่3) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนภาษาฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 21 Université d’été de Francophonia 2024 ณ สถาบัน Francophonia เมือง Nice ประเทศฝรั่งเศส 1. นางสาวสุรีพร กันเรือง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที 2. นายอมเรศ จันต๊ะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 3. นายสรศักดิ์ เจริญการค้า โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 4. นางสาวโสภิดา ผู้สมเก่า โรงเรียนเมืองถลาง