สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ข่าวและกิจกรรม

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับนายกิตติศักดิ์ ภูมิภักดี ครูชำนาญการ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน และนายชัยวัฒน์ หอวรรณภากร ครูชำนาญการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ที่ได้รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไภยย่อ กว ประจำปี 2566