สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ข่าวและกิจกรรม

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกับ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร จัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ริเริ่มโครงการโดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์ และมอบหมายให้พระราชรัตนสุนทร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ รับเฉพาะผู้ไม่มีพื้นฐานทางภาษาที่เข้าอบรม ระยะเวลาในการสมัคร 1 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2567 เริ่มเรียน 1 มีนาคม 2567 เรียนทุกวัน เวลา 13.00 - 15.00 ณ โรงเรียนสุขุมาลธมฺมุทิศ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ติดกับสถานีรถไฟฟ้าสนามไชย (MRT สนามไชย) โทรติดต่อ 0817321983

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมอบรม