สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ข่าวและกิจกรรม

อ.อาทิตย์ วงษ์สง่า กรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้รับอิสริยาภรณ์ (Ordre des Palmes Académiques - Chevalier) จากรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศส

สคฝท. ขอแสดงความยินดีกับ อ.อาทิตย์ วงษ์สง่า กรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ที่ได้รับอิสริยาภรณ์ (Ordre des Palmes Académiques - Chevalier) จากรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย