สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ข่าวและกิจกรรม

"วันครูภาษาฝรั่งเศสนานาชาติ" "Journée internationale des professeurs de français" (JIPF) THÈME 2023 : FIÈRES ET FIERS D’ENSEIGNER LE FRANÇAIS !

สคฝท. ร่วมกับสถานเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ และโรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ จัดกิจกรรมเพื่อคุณครูภาษาฝรั่งเศส "วันครูภาษาฝรั่งเศสนานาชาติ" "Journée internationale des professeurs de français" (JIPF) THÈME 2023 : FIÈRES ET FIERS D’ENSEIGNER LE FRANÇAIS ! วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 : กิจกรรมวันครูภาษาฝรั่งเศสนานาชาติ ณ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ เวลา 9.00-13.00น.

C’est avec grand plaisir que je vous annonce la tenue de la Journée internationale des professeurs de français (JIPF), qui aura lieu cette année avec deux évènements : 24/11/2023 : Journée internationale des professeurs de français (JIPF), à l’Alliance française de Bangkok de 9h à 13h. La JIPF est organisée en partenariat avec l’Association thaïlandaise des professeurs de français, l’Alliance française de Bangkok et le Lycée français international de Bangkok.

หนังสือเชิญ

กำหนดการ

Download : Présentation d'une leçon de français via la cuisine thaïe Tabtimgrob

Youtube : Une leçon de français via la cuisine thaïe Tabtimkrob

Download : Présentation d'une leçon de français via la cuisine thaï tom kha kaï

Youtube : Une leçon de français via la cuisine thaïe Tomkhakaï

Download : Interculturalité