สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ข่าวและกิจกรรม

ประกาศรายชื่อสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันเขียนทักษะภาษาฝรั่งเศส กิจกรรมประจำปี 2566 /2023 « Hommage à SAR Galyani Vadhana : Lumières d'une pédagogue aux multiples engagements »

สคฝท.ขออนุญาตประกาศรายชื่อสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันเขียนและเล่านิทานเป็นภาษาฝรั่งเศส กิจกรรมประจำปี 2566 /2023 « Hommage à SAR Galyani Vadhana : Lumières d'une pédagogue aux multiples engagements » และขอให้สถาบันตามรายชื่อได้ส่งผลงานนิทานประกอบภาพ ถึงอาจารย์กอบเกื้อ คชเสนี ( โทร.081 566 6834 ) ทาง e-mail : k.gajaseni@gmail.com ภายในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 ส่วนการประกาศรายชื่อสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันประเภทอื่นๆ จะดำเนินการประกาศในวันที่ 18 ตุลาคม 2566