สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ข่าวและกิจกรรม

ประกาศผลการประกวดเรียงความเพื่อสดุดีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอแสดงความยินดีกับผู้้ได้รับรางวัลการประกวดเรียงความเพื่อสดุดีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในโอกาสเฉลิมฉลองที่องค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้ทรงเป็นแบบอย่างของบุคคลที่ทรงคุณค่าในปี พ.ศ.2564 และเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีวันประสูติ พ.ศ. 2466-2566

1. ผู้ได้รับรางวัลทุกคนจะเข้ารับพระะราชทานรางวัล พร้อมกับผู้ชนะประเภทอื่น ๆ ในงานกิจกรรมประจำปี วันอาทิตย์ที่ 19 พ.ย. 66 ที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ 2. สคฝท. ขอให้กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนส่งเลขบัญชีธนาคารเพื่อรับรางวัลการประกวดเรียงความ

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ.ไพริน ศิริอังกูล โทร 086-770-1755 อ.ณัฐพล ชนินพร โทร 090-974-1636

ลงทะเบียนเพื่อส่งเลขบัญชีธนาคารเพื่อรับรางวัล