สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร สคฝท. ชุดที่ 24 กำหนดส่งใบสมัคร ภายในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566

ขอเชิญสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร สคฝท. ชุดที่ 24 กำหนดส่งใบสมัคร ภายในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 กำหนดส่งใบสมัคร ภายในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 - ( ทาง ปณ. ). อาจารย์ ดร. กมนต์ภรณ์ ลี้สิริเสริญกุล ( เลขาธิการสมาคม ฯ ) โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย 496/70 ถนนเพชรบุรี 20 เขตราชเทวี กทม. 10400 - ส่งใบสมัครทาง E-mail : natsarunleesirisearn@gmail.com - ส่งใบสมัครทางไลน์ ID Line : 081 754 7855

รายละเอียดการรับสมัคร