สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ข่าวและกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนทักษะการเขียนนิทานเป็นภาษาฝรั่งเศส

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯ ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการอบรมคุณครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสโครงการ “ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนทักษะการเขียนนิทานเป็นภาษาฝรั่งเศส “ ในวันเสาร์ที่ 5 และวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ภาพบรรยากาศการอบรม