สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมประจำปี 2566 « Hommage à SAR Galyani Vadhana : Lumières d'une pédagogue aux multiples engagements »

กิจกรรมประจำปี 2566 « Hommage à SAR Galyani Vadhana : Lumières d'une pédagogue aux multiples engagements » การแข่งขันรอบคัดเลือก ผู้สมัครส่งคลิปวิดีโอ / ไฟล์เสียง ฯลฯ (ตามรายละเอียดของการแข่งขันที่แนบมา) ภายในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือกภายใน วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เฉพาะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามประกาศมาปรากฏตัวแสดงสดต่อหน้าคณะกรรมการ ในวันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพ ฯ

1.การแข่งขันแนวคิดออกแบบลายกระเป๋าผ้า (ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา) 2.การแข่งขันเล่าเรื่องเป็นภาษาฝรั่งเศส (ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา) 3.การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส (ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา) 4.การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส (ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา) 5.การแข่งขันแสดงละครสั้นภาษาฝรั่งเศส (ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา) 6.การแข่งขันเขียนและเล่านิทานภาษาฝรั่งเศส (ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา) 7.การแข่งขันร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส / เพลงเดี่ยว ** (ระดับมัธยมศึกษา) **

รายละเอียดการแข่งขัน

ลิงก์การรับสมัคร