สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

A propos

L’Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF) est une association des professionnels de l’enseignement fondée en 1977 par Son Altesse Royale la Princesse Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra, dans l’objectif de développer l’enseignement du français, d’encourager la recherche dans le domaine des études françaises et de créer des projets de coopération entre les enseignants des différents établissements scolaires et universitaires, publics et privés, en Thaïlande et à l’étranger.

Son Altesse Royale la Princesse Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra a financé l’enregistrement de la Fondation pour la Promotion de la Langue française et des Études françaises (FPLE), qui est placée sous son patronage en 2004 pour encourager la collecte de fonds afin de subventionner les activités de l’ATPF ainsi que d’autres organismes qui contribuent au développement de l’enseignement du français et des études françaises. Depuis sa création, l’ATPF a travaillé en étroite collaboration avec la fondation.

En 2009, Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn a accepté que l’ATPF soit placée sous son patronage et en est devenue la présidente honoraire.