สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

Actualités et événements précédents

Offrande au monastère Wat Saket en souvenir de SAR la Princesse Galyani Vadhana,le 6 mai, jour de sa naissance. Lire

L'ATPF organise l'activité ludique "Créativité et Solidalité avec ATPF", 19/3/22 Lire

3ème réunion par Zoom du 23ème Comité exécutif de l’ATPF, le 17 mars 2022 Lire

Le Comité exécutif de l’ATPF participe à la cérémonie d'ouverture du mois de la Francophonie en Thaïlande 2022, le 2 mars à l'Alliance Française de Bangkok. Lire

2ème réunion par Zoom du 23ème Comité exécutif de l’ATPF, le 24 février 2022 Lire

Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn s’est rendue à l’Ambassade de France en Thaïlande 19/2/22 Lire

Exposition d'œuvres d’art sur les murs d'enceinte de l’Ambassade de France en Thaïlande 17/2/22 Lire

Participation du Comité exécutif de l’ATPF au pot de départ en retraite de Mme.Vipha Suchinai Bervas,assistante de l'attachée de coopération pour le français,le 19 janvier 2022, à l'Alliance Française de Bangkok. Lire