สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

Actualités et événements

Gratuit! Participez à la journée de formation pédagogique intitulée « Innovation et enseignement », le 7 juin 2023, à l’Hôtel Pathumwan Princesse, à Bangkok.

La journée de formation pédagogique "Innovation et enseignement" aura lieu le 7 juin à l'hôtel Pathumwan Princesse, à Bangkok. Tous les professeurs de français de Thaïlande et d'Asie du Sud-Est sont invités à s'inscrire pour participer d'ici le 30 avril

Inscrivez-vous à la formation