สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

Actualités et événements

la cérémonie d’action de grâce à la mémoire de Son Altesse Royale la Princesse Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra

Nous avons l’honneur de vous convier à la cérémonie d’action de grâce à la mémoire de Son Altesse Royale la Princesse Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra en date du 2 mai 2023 à partir de 9 h30 au temple Saket Ratchaworamahawihan.

https://drive.google.com/file/d/1vKb4pP0aFWa3oKCtfTmGx05dPAFhA5e3/view