สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

Actualités et événements

L'ATPF organise l'activité ludique "Créativité et Solidalité avec ATPF", 19/3/22

L'ATPF organise l'activité ludique "Créativité et Solidalité avec ATPF", en célébration de la Journée de la Francophonie, le 19 mars, à l'Ambassade de Suisse en Thaïlande. Les élèves et leurs professeurs ont bien goûté les spécialités gastronomiques des pays francophones et se sont joyeusement amusés dans les divers stands tout en pratiquant le français.