สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

Actualités et événements

Pot de départ en retraite de Mme Vipha Suchinai Bervas 19/1/22

Participation du Comité exécutif de l’ATPF au pot de départ en retraite de Mme Vipha Suchinai Bervas, assistante de l'Attachée de Coopération pour le français, le 19 janvier 2022, à l'Alliance Française de Bangkok.