สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

Actualités et événements

Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn s’est rendue à l’Ambassade de France en Thaïlande 19/2/22

Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn s’est rendue à l’Ambassade de France en Thaïlande, le samedi 19 février 2022, pour présider la cérémonie de remise des prix aux 12 jeunes lauréats thaïlandais des concours d’éloquence et de quiz organisés conjointement par la Société des membres de la Légion d’honneur (SMLH), Section de Thaïlande, l’Ambassade de France en Thaïlande et l’Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF).