สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

Actualités et événements

Offrande au monastère Wat Saket en souvenir de SAR la Princesse Galyani Vadhana,le 6 mai, jour de sa naissance

สคฝท. และ มสฝ. เรียนเชิญทุกท่านร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ใน วันที่ 6 พฤษภาคม ของทุกปี
โดยโอนเงินตามกำลังศรัทธาที่บัญชี "สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสฯ ถวายพระกุศล สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ" ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เลขที่บัญชี 905-0-04001-4

และได้โปรดแจ้งการโอนเงินที่กลุ่มไลน์:
Profs de français หรือ กลุ่มไลน์ ครูภาษาฝรั่งเศส หรือ line อาจารย์ไพริน ID line : 086 770 1755 ภายในวันที่ 30 เมษายนนี้

ขอบพระคุณครับ