สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

Actualités et événements

Bonne nouvelle : le délai a été prolongé ! Les candidats désirant participer aux concours organisés à l’occasion de la 44e Fête annuelle 2022 de l’ATPF sont informés que le délai d’inscription en ligne est prolongé jusqu’au 28/11/2022. Initialement fixé a

Les conditions d'inscription aux concours organisés à l’occasion de la Fête annuelle de l’ATPF

Pour cette 44e édition, les 6 concours sont organisés comme suit :

1. Concours de clip vidéo pour promouvoir la langue française sur le thème « Le français, la clé de la réussite ! » - (niveaux secondaire et universitaire) 2. Concours de nouvelle - (niveaux secondaire et universitaire) 3. Concours de récitation de poésie - (niveaux secondaire et universitaire) 4. Concours d'éloquence en langue française - (niveaux secondaire et universitaire) 5. Concours de saynète - (niveaux secondaire et universitaire) 6. Concours de chant (solo) - (niveau secondaire)

La date limite de soumission des candidatures est fixée au vendredi 28 octobre 2022 à minuit.

Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire du lien suivant