สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

Actualités et événements

Le 4e colloque internationale de l'ATPF 2023

À l’occasion de la double célébration de la reconnaissance de Son Altesse Royale la Princesse Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra par l’UNESCO en tant que personnalité éminente en 2021 et du centenaire de sa naissance, qui aura lieu le 6 mai 2023, l’Association Thaïlandaise des Professeurs de Français sous le haut patronage royal de Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn (ATPF) et la Fondation pour la Promotion de la Langue française et des Études françaises sous le patronage de Son Altesse Royale la Princesse Galyani Vadhana (FPLE), ont choisi d'organiser, pour leur part, ces deux événements majeurs pour célébrer cette importante occasion, en collaboration avec le Ministère thaïlandais de l’Enseignement supérieur, de la Science, de la Recherche et de l’Innovation et l’Ambassade de France en Thaïlande. Lesdits événements seront organisés comme suit : Le quatrième colloque international intitulé « Les multiples facettes du français et son enseignement au 21e siècle : plurilinguisme, pluriculturalisme et innovations », qui se tiendra du 8 au 9 juin 2023 à l’Hôtel Pathumwan Princess à Bangkok en Thaïlande