Association thaïlandaise des professeurs de français

Atelier gastronomique 2016 [จดหมายเชิญ โครงการ รายละเอียด และ ใบสมัคร]
20 มกราคม 2560 : Atelier gastronomique ครั้งที่ 4 - Hachis à la viande - Salade verte à la sauce vinaigrette - Dessert / Gâteau [รายละเอียดและใบสมัคร]

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 : การสอบ DELF Scolaire 2017 [รายชื่อนักเรียนสมัครสอบ DELF A1 ณ ศูนย์สอบกรุงเทพฯ] [รายชื่อนักเรียนสมัครสอบ DELF A2 ณ ศูนย์สอบกรุงเทพฯ] [จดหมายถึงครู และรายชื่อครูผู้มาปฎิบัติหน้าที่สอบ] [ตารางสอบ]
+ จำนวนนักเรียนสมัครสอบ DELF ปี 2560 :
- ศูนย์สอบกรุงเทพฯ : A1 = 628 / A2 = 293
- ศูนย์สอบเชียงใหม่ : A1 = 199 / A2 = 83
- ศูนย์สอบเชียงราย : A1 = 70 / A2 = 18
- ศูนย์พิษณุโลก : A1 = 137 / A2 = 61
- ศูนย์ขอนแก่น : A1 = 106 / A2 = 44
- ศูนย์สอบภูเก็ต : A1 = 102 / A2 = 17
- ศูนย์สอบหาดใหญ่ : A1 = 133 / A2 = 61
* รวม : A1 = 1,375 / A2 = 577
* รวมทั้งสิ้น 1,952

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 : ด.ร. วิโรจน์ จะจัดการประชุมสัมมนา เรื่อง Le slam dans l'enseignement-apprentissage du FLE เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยความร่วมมือ ของมหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส เขต 1 และเขต 2 และสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ... [รายละเอียดและตารางการอบรม]

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 : การเสวนาในหัวข้อ "La formation à distance au monde des affaires en français" เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย [รายละเอียด]

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 : กิจกรรมภาษาฝรั่งเศส โครงการนิทรรศการประจำปี 2559 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนา คณะอักษรศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ "Mesdames et Messieurs, Bon Appétit !" ... โรงเรียนราชินีบูรณะ ในฐานะที่เป็นโรงเรียนในเขตภาคกลาง และภูมิภาคตะวันตก ได้รับจดหมายเชิญเข้าร่วมโครงการ หากโรงเรียนใดที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ แต่ไม่ได้รับจดหมายเชิญ ลองดาวน์โหลดดูรายละเอียด และติดต่อคณะกรรมการจัดงานดูนะครับ [จดหมายเชิญ กำหนดการ กติกาการแข่งขัน] [ใบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม]

เกณฑ์การแข่งขัน ภาษาต่างประเทศที่สอง (ภาษาฝรั่งเศส) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 / ... การแข่งขันระดับชาติ - 29 มกราคม 2560 แข่งสุนทรพจน์ และพูดเพื่ออาชีพ / - 30 มกราคม 2560 แข่งละครสั้น และโครงงาน ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม [คลิก] / [เว็บไซต์ศิลปหัตถกรรม]

L'ATPF invite tous ses membres à s'inscrire sur le site de la FIPF (Fédération Internationale des Professeurs de français) [สคฝท. ขอเชิญสมาชิกทุกท่านสมัครสมาชิกบนเว็บ FIPF] [Cliquez]

เรียนเลขานุการศูนย์ฯทราบ
ด้วยโครงการความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย และสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ “Teach in Thailand “ (อาสาสมัครช่วยสอนภาษาฝรั่งเศสในโรงเรียน) ได้เริ่มมาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 และได้รับการตอบรับจากโรงเรียนในเครือของรัฐบาลและเอกชนเป็นอย่างดี ดังนั้นในปี พ.ศ. 2560 จึงจัดให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย โดยกำหนดระยะเวลาเป็น 3 เดือน
(ประมาณเดือนมิถุนายน-สิงหาคม) พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด คุณสมบัติและหากโรงเรียนใดสนใจกรุณา กรอกข้อมูลในตาราง เพื่อจะได้ประสานไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ทำจดหมายแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นทางการอีกด้วยเช่นกัน จึงใคร่ขอความกรุณาเลขานุการศูนย์ฯ ประสานไปยังโรงเรียนเครือข่าย เพื่อแจ้งข้อมูล ให้ทราบโดยทั่วกัน และตอบกลับภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ที่อีเมล์ Vipha.suchinai-bervas@diplomatie.gouv.fr
ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

Vipha SUCHINAI-BERVAS
Assistante Linguistique

Ambassade de France en Thaïlande
35 Charoenkrung Road, Soi 36 (Rue de Brest)
Bangrak, Bangkok 10500

Email : Vipha.suchinai-bervas@diplomatie.gouv.fr
Tél : 02 627 21 10 (ligne directe)
Fax : 02 627 21 30

[คุณสมบัติสถานศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ] [ข้อมูลโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ]

19 - 20 ตุลาคม 2560 : ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการภาษาฝรั่งเศสนานาชาติ Colloque ATPF 2017 ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย [เว็บไซต์ ลงทะเบียน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ] :

18 - 26 มีนาคม 2560 : การอบรมการจัดประชุมปฏิบัติการระดับนานาชาติ ด้านการเรียนการสอน ภาษาฝรั่งเศส BELC ครั้งที่ 2 ที่กรุงเทพฯ โดยความร่วมมือระหว่าง สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส และ สพฐ

รายชื่อครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2559 [คลิก]

ผลการแข่งขัน กิจกรรมปี 2559 ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย [คลิก]

รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 [คลิก]

จดหมายสรุปยอดเงินบริจาคทำบุญเลี้ยงพระ อุทิศส่วนกุศล ให้ครูภาษาฝรั่งเศสที่ล่วงลับไปแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 [คลิก]

Rapport du stage intensif de français - Enseignement du Français Langue Étrangère « Didactique et Pratique » du 4 au 15 avril 2016 à Lausanne, en Suisse par Kriangsak Srinamngoen [Cliquez]

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการทุนศึกษาด้านการสอน ภาษาต่างประเทศที่สอง รุ่น4 (ภาษาฝรั่งเศส) [คลิก]

เอกสารประกอบการอบรม "Formateurs du DELF A1-A2" 22 - 23 สิงหาคม 2559 จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [Types de questions A1 - PO CO] [Dynamiser les pratiques] [Référentiel Thaïlande] [Typologie d'exercices] [Sitographie et évaluation A1 et A2]

รายงานประจำปี สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 - 24 กันยายน 2559) [คลิก]น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์
น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการบริหารและสมาชิก สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

* Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn [Présidente honoraire] avec les membres du Comité exécutif de l'ATPF et les grandes personnalités thaies et françaises. [04/12/16]

Cliquez pour aller sur le site

+ École Nouvelle de la Suisse Romande [Cliquez sur l'image pour aller sur le site de l'école]L'ATPF, partenaire avec la FIPF [Fédération Internationale des Professeurs de Français]

La Météo en France [คลิกที่ภาพเพื่อดูสภาพอากาศ]

Cliquez pour entrer sur le site de Météo France

Photo panoramique sur les 20 plus beaux monuments de Paris [ขอขอบคุณ อ. จงกล ศุภเวชย์ และ อ. Jean-François GAUTIER สำหรับ panorama นี้] [คลิกที่ภาพเพื่อชม]


Cliquer pour visionner

Vue à 360 ° du sommet de la Tour Eiffel ! [ขอขอบคุณ อ. จงกล ศุภเวชย์ สำหรับ Panorama นี้ ] [คลิกที่ภาพเพื่อชม]

Vue à 360 ° du sommet de la Tour Eiffel ! [Cliquez]

francetv éducation : la plateforme des parents, élèves et enseignants [คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์]

Cliquez pour entrer sur le site


Cliquez pour aller sur le site

Apprendre le francais en France. Stages pédagogiques pour professeurs
[Cliquez sur l'image pour aller sur le site]


Cliquez pour aller sur le site

Stages pédagogiques pour professeurs 2014 au CIEL en Bretagne :
[Cliquez sur l'image pour aller sur le site]

Cliquez pour aller sur le site


Formations des professionnels du FLE au CAVILAM :
[Cliquez sur l'image pour aller sur le site]


Cliquez pour agrandir

Stages au CLA pour les professeurs :
[Cliquez sur l'image pour agrandir]


Cliquez sur l'image pour aller sur le site

Cours de FLE 2014/2015 à la Faculté d'Éducation de l'Université Montpellier 2 : [Cliquez sur l'image pour aller sur le site]

 

À visiter absolument

Actualités sur M6 Info & Yahoo / Actualités M6 Info sur Facebook

Le journal de TV5Monde [ข่าวโทรทัศน์] (เหมาะสำหรับอินเทอร์เนตความเร็วสูง และควรชมในช่วงเช้า) / Le journal de TV5Monde [Archives]

Tivi 5 Monde - La Web TV jeunesse de TV5Monde [รายการโทรทัศน์สำหรับเด็กๆ] (เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสที่ยังมีใจเป็นเด็ก)

Le journal en français facile de RFI [ข่าววิทยุภาษาฝรั่งเศสแบบง่ายๆ พร้อมสคริปท์ ] / Le journal en français facile de RFI [Archives]

 
 
 
++ L'ATPF utilise désormais ce nouveau mél : atpf.th@gmail.com ... veuillez nous contacter par ce courriel [สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสเปลี่ยนเอีมล์ใหม่แล้ว เป็น : atpf.th@gmail.com ซึ่งใช้งานได้ดีกว่ามาก ... ขอเชิญติดต่อกับเราได้ที่ช่องทางนี้ ]... ++