Association thaïlandaise des professeurs de français

Atelier gastronomique 2017 : กิจกรรมสาธิตการทำอาหาร และขนมตามตำหรับของชาวฝรั่งเศส ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เวลา 14.00 - 16.30 น. [โปสเตอร์] [จดหมายเชิญ + รายละเอียด + ใบสมัครร่วมกิจกรรม]
- ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560
- ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560

- ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
- ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561

L'ATPF invite tous ses membres à s'inscrire sur le site de la FIPF (Fédération Internationale des Professeurs de français) [สคฝท. ขอเชิญสมาชิกทุกท่านสมัครสมาชิกบนเว็บ FIPF] [Cliquez]

23 - 25 กันยายน 2560 : การจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาสื่อแบบเรียน
Français à Orientation Scientifique และการออกแบบการจัดการเรียนรู้
สถานที่ โรงแรมริเวอร์ไซด์
กลุ่มเป้าหมาย 1. ครูภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
2. ครูภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนที่คาดว่าจะเข้าร่วมโครงการ
3. ครูภาษาฝรั่งเศสที่สนใจแลกเปลี่ยน การออกแบบการจัดการเรียนรู้
จำนวนผู้เข้าประชุม 80 คน
สมัครได้ที่ ครูสมใจ ศรีละมุล : mjtaime@hotmail.com" [ประกาศจากไลน์ ครูพรทิพย์ โตมอญ]
[โครงการ] [ตารางการประชุมสัมนา] [จดหมายเชิญ] [ข้อมูลผู้สมัคร] [แบบตอบรับ]

24 กันยายน 2560 : ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และ เลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคม ฯ [จดหมายเชิญ + รายละเอียด + ใบสมัคร]

4 - 5 และ 5 - 6 ตุลาคม 2560 : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย มีความยินดีแจ้งให้ทราบว่า ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส จะจัดให้มีการอบรม ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส ในเดือนตุลาคมนี้ : 1. "Linguistique A2/B1 pour les jeunes profs recrutés locaux" 2. "Comment intégrer une préparation au DELF scolaire dans mon enseignement ?" [จดหมายเชิญ] [ใบสมัคร]

19 - 20 ตุลาคม 2560 : ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการภาษาฝรั่งเศสนานาชาติ ครั้งที่ 3 : Le 3e Colloque international de l'ATPF 2017 ในหัวข้อ "Enseigner le français : s'engager et innover" ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส จัดโดยสมาคม ครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย [เว็บไซต์ ลงทะเบียน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ] [รายละเอียด + ใบสมัครเข้าร่วมประชุมสัมนา หรือเข้าร่วมฟัง] [Programme]

เรียนเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสทราบ

+ เนื่องด้วยสถานทูตฝรั่งเศสฝ่ายความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส จะจัดให้มีการอบรม “ผู้สอบประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศส DELF A1/A2 สำหรับนักเรียน”
ในเดือนพฤศจิกายน 2 รอบ กล่าวคือ วันเสาร์ที่ 11 และวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560
และ วันเสาร์ที่ 18 และวัน อาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560

+ เงื่อนไข : ผู้ที่สอบผ่านได้รับใบประกาศนียบัตร DELF B1
ผู้ที่ มีใบผู้สอบประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศส DELF A1/A2 หมดอายุ
ผู้สมัครเข้าอบรมจำนวนห้องละ 20 คน ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี

+ การอบรมจัดขึ้นที่สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ
ภาคเช้าเวลา 09.00น-12.00น ภาคบ่ายเวลา 13.30น-16.30น

+ กำหนดส่งรายชื่อผู้อบรมในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560
กรุณากรอกข้อมูลในตารางที่แนบมานี้ [ใบสมัคร]


+ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์เลขานุการศูนย์ฯแจ้งข่าวให้โรงเรียนในเครือข่ายทราบกันทั่วหน้า
และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

Vipha SUCHINAI-BERVAS
Assistante Linguistique
Ambassade de France en Thaïlande
35 Charoenkrung Road, Soi 36 (Rue de Brest)
Bangrak, Bangkok 10500
Email : Vipha.suchinai-bervas@diplomatie.gouv.fr
Tél : 02 627 21 10 (ligne directe)
Fax : 02 627 21 30

3 ธันวาคม 2560 : สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ขอเชิญร่วม งานกิจกรรมประจำปี 2560 ในหัวข้อ « En avant, le français avec l’ATPF ! Célébrons ensemble nos 40 ans ! » ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ถนนเจริญกรุง 40 กรุงเทพ ฯ [จดหมายเชิญ + รายละเอียด + ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม]

+ แฟ้มข่าวสารข้อมูล [Archives] [คลิกที่ภาพ]น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์
น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการบริหารและสมาชิก สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

* Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn [Présidente honoraire] avec les membres du Comité exécutif de l'ATPF et les grandes personnalités thaies et françaises. [04/12/16]

Cliquez pour aller sur le site

+ École Nouvelle de la Suisse Romande [Cliquez sur l'image pour aller sur le site de l'école]L'ATPF, partenaire avec la FIPF [Fédération Internationale des Professeurs de Français]

La Météo en France [คลิกที่ภาพเพื่อดูสภาพอากาศ]

Cliquez pour entrer sur le site de Météo France

Photo panoramique sur les 20 plus beaux monuments de Paris [ขอขอบคุณ อ. จงกล ศุภเวชย์ และ อ. Jean-François GAUTIER สำหรับ panorama นี้] [คลิกที่ภาพเพื่อชม]


Cliquer pour visionner

Vue à 360 ° du sommet de la Tour Eiffel ! [ขอขอบคุณ อ. จงกล ศุภเวชย์ สำหรับ Panorama นี้ ] [คลิกที่ภาพเพื่อชม]

Vue à 360 ° du sommet de la Tour Eiffel ! [Cliquez]

francetv éducation : la plateforme des parents, élèves et enseignants [คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์]

Cliquez pour entrer sur le site


Cliquez pour aller sur le site

Apprendre le francais en France. Stages pédagogiques pour professeurs
[Cliquez sur l'image pour aller sur le site]


Cliquez pour aller sur le site

Stages pédagogiques pour professeurs 2014 au CIEL en Bretagne :
[Cliquez sur l'image pour aller sur le site]

Cliquez pour aller sur le site


Formations des professionnels du FLE au CAVILAM :
[Cliquez sur l'image pour aller sur le site]


Cliquez pour agrandir

Stages au CLA pour les professeurs :
[Cliquez sur l'image pour agrandir]


Cliquez sur l'image pour aller sur le site

Cours de FLE 2014/2015 à la Faculté d'Éducation de l'Université Montpellier 2 : [Cliquez sur l'image pour aller sur le site]

 

À visiter absolument

Actualités sur M6 Info & Yahoo / Actualités M6 Info sur Facebook

Le journal de TV5Monde [ข่าวโทรทัศน์] (เหมาะสำหรับอินเทอร์เนตความเร็วสูง และควรชมในช่วงเช้า) / Le journal de TV5Monde [Archives]

Tivi 5 Monde - La Web TV jeunesse de TV5Monde [รายการโทรทัศน์สำหรับเด็กๆ] (เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสที่ยังมีใจเป็นเด็ก)

Le journal en français facile de RFI [ข่าววิทยุภาษาฝรั่งเศสแบบง่ายๆ พร้อมสคริปท์ ] / Le journal en français facile de RFI [Archives]

 
 
 
++ L'ATPF utilise désormais ce nouveau mél : atpf.th@gmail.com ... veuillez nous contacter par ce courriel [สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสเปลี่ยนเอีมล์ใหม่แล้ว เป็น : atpf.th@gmail.com ซึ่งใช้งานได้ดีกว่ามาก ... ขอเชิญติดต่อกับเราได้ที่ช่องทางนี้ ]... ++