Association thaïlandaise des professeurs de français

- สืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ สคฝท. ขอเลื่อน กิจกรรมเสวนาภาษาฝรั่งเศส ในงาน Fête de la Francophonie วันที่ 21 มีนาคมนี้ ออกไปก่อน โดยกำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบต่อไป ...

- กิจกรรมการประกวดคลิป วิดิโอ กล่าวสุนทรพจน์ จะประกาศผลการประกวด
และแจ้งให้ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดได้รับทราบในโอกาสต่อไป ขอให้ติดตาม...
ขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบคุณมา ณ โอกาสน
ี้

24 มีนาคม - 10 เมษายน 2563 : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย ร่วมกับ สพฐ. จัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ "ครูรุ่นใหม่กับการสอนภาษาฝรั่งเศส สู่มาตรฐานยุโรป" ครั้งที่ 3 ... ครูภาษาฝรั่งเศส จำนวน 10 คน ที่มีผลงานโดดเด่น จะได้รับทุนไปศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมเพิ่มเติม
เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ณ ประเทศฝรั่งเศส [โครงการ] [ใบสมัคร .docx] [ใบสมัคร .pdf][คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด : หมดเขต 30 เมษายน 2563]

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย และ กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญร่วมกิจกรรมฉลอง 50 ปี การก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส [คลิก]

วารสารสมาคมฯฉบับที่ 138 ปีที่ 42 เล่ม 1 (กรกฎาคม - ธันวาคม 62) [คลิก]

ขอเชิญต่อสมาชิกภาพ - สมัครเป็นสมาชิกภาพประเภทสถาบัน สคฝท. ประจำปี 2563 [คลิก]

L'ATPF invite tous ses membres à s'inscrire sur le site de la FIPF (Fédération Internationale des Professeurs de français) [สคฝท. ขอเชิญสมาชิกทุกท่านสมัครสมาชิกบนเว็บ FIPF] [Cliquez]

Bonjour à toutes et tous,

Grâce à Ajarn Chongkonn, nous avons recueilli des informations sur les écoles qui enseignent le français en Thaïlande.
Grâce à ces informations, nous avons fait créer une carte avec des détails sur votre école :
https://www.easymapmaker.com/map/23ae51df3a88e77ab5440ef1989ee049

Si vous remarquez une erreur, s'il manque une école, si vous avez des informations complémentaires, etc. merci de nous écrire pour nous les signaler, et nous corrigerons la carte.
Immense merci à vous !
Bon week-end à vous

Caroline SCHMITT et Vipha 'SUCHINAI-BERVAS
Ambassade de France en Thaïlande
https://www.facebook.com/ouijeparlefrancaisenthailande/

คลิก เพื่อขยายภาพ : Cliquer pour agrandir

Carte des école enseignant le français en Thaïlande

[https://www.easymapmaker.com/map/23ae51df3a88e77ab5440ef1989ee049]

+ แฟ้มข่าวสารข้อมูล [Archives] [คลิกที่ภาพ]* Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn [Présidente honoraire] avec les membres du Comité exécutif de l'ATPF et les grandes personnalités thaies et françaises. [03/11/19]+ École Nouvelle de la Suisse Romande [Cliquez sur l'image pour aller sur le site de l'école]L'ATPF, partenaire avec la FIPF [Fédération Internationale des Professeurs de Français]

La Météo en France [คลิกที่ภาพเพื่อดูสภาพอากาศ]

Cliquez pour entrer sur le site de Météo France

Photo panoramique sur les 20 plus beaux monuments de Paris [ขอขอบคุณ อ. จงกล ศุภเวชย์ และ อ. Jean-François GAUTIER สำหรับ panorama นี้] [คลิกที่ภาพเพื่อชม]


Cliquer pour visionner

Vue à 360 ° du sommet de la Tour Eiffel ! [ขอขอบคุณ อ. จงกล ศุภเวชย์ สำหรับ Panorama นี้ ] [คลิกที่ภาพเพื่อชม]

Vue à 360 ° du sommet de la Tour Eiffel ! [Cliquez]

francetv éducation : la plateforme des parents, élèves et enseignants [คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์]

Cliquez pour entrer sur le site


Cliquez pour aller sur le site

Apprendre le francais en France. Stages pédagogiques pour professeurs
[Cliquez sur l'image pour aller sur le site]
Stages pédagogiques pour professeurs 2014 au CIEL en Bretagne :
[Cliquez sur l'image pour aller sur le site]Formations des professionnels du FLE au CAVILAM :
[Cliquez sur l'image pour aller sur le site]
Stages au CLA pour les professeurs :
[Cliquez sur l'image pour aller sur le site]


 

À visiter absolument

Actualités sur M6 Info & Yahoo / Actualités M6 Info sur Facebook

Le journal de TV5Monde [ข่าวโทรทัศน์] (เหมาะสำหรับอินเทอร์เนตความเร็วสูง และควรชมในช่วงเช้า) / Le journal de TV5Monde [Archives]

Tivi 5 Monde - La Web TV jeunesse de TV5Monde [รายการโทรทัศน์สำหรับเด็กๆ] (เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสที่ยังมีใจเป็นเด็ก)

Le journal en français facile de RFI [ข่าววิทยุภาษาฝรั่งเศสแบบง่ายๆ พร้อมสคริปท์ ] / Le journal en français facile de RFI [Archives]

 
 
++ L'ATPF utilise désormais ce nouveau mél : atpf.th@gmail.com ... veuillez nous contacter par ce courriel [สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสเปลี่ยนเอีมล์ใหม่แล้ว เป็น : atpf.th@gmail.com ซึ่งใช้งานได้ดีกว่ามาก ... ขอเชิญติดต่อกับเราได้ที่ช่องทางนี้ ]... ++