Association thaïlandaise des professeurs de français


ตามที่สภาวะการณ์ของโลก มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความฉลาดในการสื่อสาร เป็นทักษะหนึ่งที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสื่อสาร และเห็นความสำคัญของภาษาฝรั่งเศส จึงจัดทำคลิปวีดิโอ "ทำไมต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 21" เพื่อเป็นการแนะแนวทางการตัดสินใจ เลือกเรียนภาษาฝรั่งเศส เป็นภาษาต่างประเทศที่ 2 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่กำลังจะเลือกแผนการเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ...

ขอเชิญร่วมกิจกรรมประจำปี 2564 สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย [Fête annuelle 2021 de l'ATPF] [คลิกที่ภาพ หรือที่ลิ๊งค์นี้] / [ผลการแข่งขัน]

คลิกเพื่อขยาย

+ แบบตอบรับการรับรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส กิจกรรมประจำปี 2564 /2021
" Le français, que c’est chic ! "
ตามที่ท่านได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส กิจกรรมประจำปี 2564/2021
" Le français, que c’est chic ! " ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ นั้น ขอให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ชนะการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส (online) ทุกประเภท แจ้งชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ หากเป็นประเภททีมให้ครูสอนฝรั่งเศสหรือหัวหน้าทีมเป็นผู้แจ้ง โดยกรอกรายละเอียดบน google form ที่แนบมานี้ เพื่อ สคฝท. จะได้จัดส่งเกียรติบัตรและของที่ระลึกต่อไป ขอขอบคุณ https://forms.gle/7E611WbnHTFCRPpUA

คณะกรรมการบริหาร สคฝท. ชุดที่ 23 [คลิกที่ภาพ หรือ ที่นี่ เพื่อขยาย]

วารสารสมาคมฯฉบับที่ 139 ปีที่ 43 เล่ม 1 (มกราคม - กรกฎาคม 63) [คลิก]

ขอเชิญต่อสมาชิกภาพ - สมัครเป็นสมาชิกภาพประเภทสถาบัน สคฝท. ประจำปี 2564 [คลิก]

+ แฟ้มข่าวสารข้อมูล [Archives] [คลิกที่ภาพ]

คลิกเพื่อขยาย

ในวาระครบรอบ 100 ปี ของการประกาศจัดตั้ง สมาคมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศส
(Centenaire de la Société des Membres de la Légion d’Honneur)
- สมาคมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศส ภาคประเทศไทย
(SMLH / Société des Membres de la Légion d'Honneur, Section Thaïlande)
- สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
(Ambassade de France en Thaïlande)
- สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
(ATPF / Association Thaïlandaise des Professeurs de Français)
ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่เรียนภาษาฝรั่งเศส ร่วมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส 2 รายการ
1. การแข่งขันตอบปัญหา / Concours des quizz
2. การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ / Concours d’éloquence
ชิงเงินรางวัล
รางวัลที่ 1 - เงินรางวัล 10,000 บาท เกียรติบัตร หนังสือทรงคุณค่าเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส ฯลฯ
รางวัลที่ 2 - เงินรางวัล 5,000 บาท เกียรติบัตร หนังสือทรงคุณค่าเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส ฯลฯ
รางวัลที่ 3 - เงินรางวัล 2,000 บาท เกียรติบัตร หนังสือทรงคุณค่าเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส ฯลฯ
พิธีมอบรางวัลจะจัดที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
โดยจะแจ้งกำหนดการในโอกาสต่อไป

+ [คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด .docx] / [คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด .pdf]

+ [คลิกเพื่อสมัครเข้าแข่งขันที่นี่ : https://forms.gle/LZ4Gw7dUMFUhoD9X9 ]

รับสมัครสอบคัดเลือก เป็นอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศส ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก [คลิกที่ภาพ หรือ ที่นีเพื่อขยายภาพ]

รับสมัครครูอัตราจ้างสอนภาษาฝรั่งเศส ณ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จ. พระนครศรีอยุธยา [คลิกที่นีเพื่อรายละเอียด]

ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐที่พูดภาษาฝรั่งเศส [คลิก ... รายละเอียด]


ENTRER SUR LE SITE [Thaï] ENTRER SUR LE SITE [Français] L'ATPF sur Facebook
Ecouter Webradios Ecouter Radio France Ecouter Radio.fr Ecouter la radio en ligne Ecouter Radio Junior Ecouter 107,3 Rouge fm (Radio canadienne)

À visiter absolument

Actualités sur M6 Info & Yahoo Actualités M6 Info sur Facebook

TV5Monde Le journal de TV5Monde Enseigner le français Apprendre le français [ดูและฟังข่าวโทรทัศน์ภาษาฝรั่งเศส / สอนภาษาฝรั่งเศส / เรียนภาษาฝรั่งเศส]
Tivi 5 Monde - La Web TV jeunesse de TV5Monde [รายการโทรทัศน์สำหรับเด็กๆ] (เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสที่ยังมีใจเป็นเด็ก) (ควรใช้ Google Chrome)

RFI Savoirs [ฟังข่าววิทยุภาษาฝรั่งเศสแบบง่ายๆ พร้อมสคริปท์ / สอนภาษาฝรั่งเศส / เรียนภาษาฝรั่งเศส] (ควรใช้ Google Chrome)
Le journal en français facile de RFI [Archives] (ควรใช้ Internet Explorer)


+ L'ATPF utilise désormais ce nouveau mél : atpf.th@gmail.com ... veuillez nous contacter par ce courriel [สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสเปลี่ยนเอีมล์ใหม่แล้ว เป็น : atpf.th@gmail.com ซึ่งใช้งานได้ดีกว่ามาก ... ขอเชิญติดต่อกับเราได้ที่ช่องทางนี้ ]... +