Association thaïlandaise des professeurs de français

 
+ ข่าวจากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 +

Questionnaire de satisfaction au sujet de l'organisation de la Fête annuelle 2017 de l'ATPF : กรุณาตอบ แบบสอบถามความพึงพอใจการเข้าร่วมงานกิจกรรมประจำปี 2560 ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย [คลิก]

Atelier gastronomique 2017 : กิจกรรมสาธิตการทำอาหาร และขนมตามตำหรับของชาวฝรั่งเศส ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เวลา 14.00 - 16.30 น. [โปสเตอร์] [จดหมายเชิญ + รายละเอียด + ใบสมัครร่วมกิจกรรม]
- ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560
- ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560

- ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
- ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561

L'ATPF invite tous ses membres à s'inscrire sur le site de la FIPF (Fédération Internationale des Professeurs de français) [สคฝท. ขอเชิญสมาชิกทุกท่านสมัครสมาชิกบนเว็บ FIPF] [Cliquez]

Actes du 3e Colloque International 2017 de l'ATPF les 19 - 20 octobre 2017 à l'Hôtel Pathumwan Princess, Bangkok, Thaïlande [Cliquez]

โครงการผู้ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศส (French Teaching Assistants Project : FTA) [แบบสำรวจความต้องการรับอาสาสมัคร] [แบบขอรับอาสาสมัคร]

ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ "กว" ประจำปี 2560 [คลิก]

21 มกราคม 2561 : DELF scolaire ปี 2561 สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จะจัดสอบ ในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 ... ทั้งนี้จะรับสมัครระหว่าง 30 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2560

+ รายชื่อนักเรียนสมัครสอบ DELF scolaire ณ ศุนย์สอบภาคกลาง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แยกตามโรงเรียน [คลิก]

+ รายชื่อผู้เข้าสอบระดับ A1 ภาคเช้า (พร้อมแยกกลุ่มสอบบ่าย) [คลิก]
+ รายชื่อผู้เข้าสอบระดับ A2 ภาคเช้า (พร้อมแยกกลุ่มสอบบ่าย) [คลิก]
+ ตารางสอบระดับ A1 และ A2 [คลิก]
+ ผังห้องสอบภาคเช้า (ฟัง อ่าน เขียน) ระดับ A1 และ A2 [คลิก]
+ ผังห้องสอบภาคบ่าย (พูด) ระดับ A1 และ A2 [คลิก]
+ ผังอาคารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา [คลิก]

+ รายชื่อคณะกรรมการ ดำเนินงานการสอบ DELF scolaire ณ ศุนย์สอบภาคกลาง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา [คลิก]
+ หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานการสอบ DELF scolaire ณ ศุนย์สอบภาคกลาง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา [คลิก]
+ กำหนดการเตรียมประชุมความพร้อม การดำเนินงานการสอบ DELF scolaire ณ ศุนย์สอบภาคกลาง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา [คลิก]

[- Je souhaite vous informer que le DELF scolaire aura lieu le 21 janvier 2018 et les inscriptions entre le 30 octobre et le 15 novembre 2017.
Pour vous laisser le temps de préparer les inscriptions, nous vous envoyons dès à présent les informations ci-dessous :

+ Voici le lien de la page en thaï du site de l’Alliance française de Bangkok sur laquelle vous trouvez les différents documents pour procéder aux inscriptions groupées de vos écoles : http://afthailande.org/fr/delf-dalf-th

+ Attention : pour des raisons techniques, les informations concernant le DELF SCOLAIRE et les inscriptions groupées par école sont en bas de page.

- Examens : dimanche 21 janvier 2018 (écrits et oraux)
- Inscriptions : du 30 octobre au 15 novembre 2017
- Formulaire d'inscription : cliquez ici (Fichier Excel 2003 à 2016)
- Procédure de paiement : cliquez ici
- Aide en ligne : cliquez ici
- Liste des inscrits aux épreuves du DELF Scolaire 2017 au centre de passation de Bangkok [Cliquez ici]

+ Vous pouvez nous contacter si nécessaire.
Khun Vipha - Mél : vipha.suchinai-bervas@diplomatie.gouv.fr - Tél : 02 627 21 10

En remerciant toutes et tous, pour votre magnifique investissement auprès de vos écoles !

A bientôt,
Bien cordialement

Caroline Schmitt
attachée de coopération pour le français
+ 66 2 627 21 08]

12 - 16 mars 2018 : Bourses pour le BELC régional au Vietnam mars 2018 [Appel à la candidature] [Formulaire d'inscription]

... septembre 2018 : Concours “Asiapacvision” de chansons francophones 2018 organisé par le CAP à Taiwan en 2018. [Projet] [Critères]

23 - 24 novembre 2018 : Colloque international à Taiwan par l'APFT [appel à communications]

+ แฟ้มข่าวสารข้อมูล [Archives] [คลิกที่ภาพ]* Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn [Présidente honoraire] avec les membres du Comité exécutif de l'ATPF et les grandes personnalités thaies et françaises. [03/12/17]

Cliquez pour aller sur le site

+ École Nouvelle de la Suisse Romande [Cliquez sur l'image pour aller sur le site de l'école]L'ATPF, partenaire avec la FIPF [Fédération Internationale des Professeurs de Français]

La Météo en France [คลิกที่ภาพเพื่อดูสภาพอากาศ]

Cliquez pour entrer sur le site de Météo France

Photo panoramique sur les 20 plus beaux monuments de Paris [ขอขอบคุณ อ. จงกล ศุภเวชย์ และ อ. Jean-François GAUTIER สำหรับ panorama นี้] [คลิกที่ภาพเพื่อชม]


Cliquer pour visionner

Vue à 360 ° du sommet de la Tour Eiffel ! [ขอขอบคุณ อ. จงกล ศุภเวชย์ สำหรับ Panorama นี้ ] [คลิกที่ภาพเพื่อชม]

Vue à 360 ° du sommet de la Tour Eiffel ! [Cliquez]

francetv éducation : la plateforme des parents, élèves et enseignants [คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์]

Cliquez pour entrer sur le site


Cliquez pour aller sur le site

Apprendre le francais en France. Stages pédagogiques pour professeurs
[Cliquez sur l'image pour aller sur le site]


Cliquez pour aller sur le site

Stages pédagogiques pour professeurs 2014 au CIEL en Bretagne :
[Cliquez sur l'image pour aller sur le site]

Cliquez pour aller sur le site


Formations des professionnels du FLE au CAVILAM :
[Cliquez sur l'image pour aller sur le site]


Cliquez pour agrandir

Stages au CLA pour les professeurs :
[Cliquez sur l'image pour agrandir]


Cliquez sur l'image pour aller sur le site

Cours de FLE 2014/2015 à la Faculté d'Éducation de l'Université Montpellier 2 : [Cliquez sur l'image pour aller sur le site]

 

À visiter absolument

Actualités sur M6 Info & Yahoo / Actualités M6 Info sur Facebook

Le journal de TV5Monde [ข่าวโทรทัศน์] (เหมาะสำหรับอินเทอร์เนตความเร็วสูง และควรชมในช่วงเช้า) / Le journal de TV5Monde [Archives]

Tivi 5 Monde - La Web TV jeunesse de TV5Monde [รายการโทรทัศน์สำหรับเด็กๆ] (เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสที่ยังมีใจเป็นเด็ก)

Le journal en français facile de RFI [ข่าววิทยุภาษาฝรั่งเศสแบบง่ายๆ พร้อมสคริปท์ ] / Le journal en français facile de RFI [Archives]

 
 
++ L'ATPF utilise désormais ce nouveau mél : atpf.th@gmail.com ... veuillez nous contacter par ce courriel [สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสเปลี่ยนเอีมล์ใหม่แล้ว เป็น : atpf.th@gmail.com ซึ่งใช้งานได้ดีกว่ามาก ... ขอเชิญติดต่อกับเราได้ที่ช่องทางนี้ ]... ++