Association thaïlandaise des professeurs de français

L'ATPF invite tous ses membres à s'inscrire sur le site de la FIPF (Fédération Internationale des Professeurs de français) [สคฝท. ขอเชิญสมาชิกทุกท่านสมัครสมาชิกบนเว็บ FIPF] [Cliquez]

ขอแสดงความยินดียิ่งกับ อ. ด.ร. จงกล สุภเวชย์ ที่จะเข้ารับอิสริยาภรณ์ Commandeur dans l'Ordre du Palm Académique จากท่านเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย ณ สถานทูตฝรั่งเศส
ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 นี้

20 - 24 มีนาคม 2560 : การอบรมการจัดประชุมปฏิบัติการระดับนานาชาติ ด้านการเรียนการสอน ภาษาฝรั่งเศส [2èmeuniversité régionale - BELC ASEAN 2017] ครั้งที่ 2 ที่ กรุงเทพฯ โดยความร่วมมือระหว่าง สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส และ สพฐ. [รายละเอียดภาษาฝรั่งเศส] [รายละเอียดภาษาไทย] [กำหนดการประชุมสัมนา] [รายชื่อครู สพฐ. ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการประชุมสัมนา]

19 - 20 ตุลาคม 2560 : ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการภาษาฝรั่งเศสนานาชาติ Colloque ATPF 2017 ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย [เว็บไซต์ ลงทะเบียน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ] :

รายชื่อครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2559 [คลิก]

ผลการแข่งขัน กิจกรรมปี 2559 ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย [คลิก]

รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 [คลิก]

จดหมายสรุปยอดเงินบริจาคทำบุญเลี้ยงพระ อุทิศส่วนกุศล ให้ครูภาษาฝรั่งเศสที่ล่วงลับไปแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 [คลิก]

Rapport du stage intensif de français - Enseignement du Français Langue Étrangère « Didactique et Pratique » du 4 au 15 avril 2016 à Lausanne, en Suisse par Kriangsak Srinamngoen [Cliquez]

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการทุนศึกษาด้านการสอน ภาษาต่างประเทศที่สอง รุ่น4 (ภาษาฝรั่งเศส) [คลิก]

เอกสารประกอบการอบรม "Formateurs du DELF A1-A2" 22 - 23 สิงหาคม 2559 จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [Types de questions A1 - PO CO] [Dynamiser les pratiques] [Référentiel Thaïlande] [Typologie d'exercices] [Sitographie et évaluation A1 et A2]

รายงานประจำปี สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 - 24 กันยายน 2559) [คลิก]น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์
น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการบริหารและสมาชิก สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

* Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn [Présidente honoraire] avec les membres du Comité exécutif de l'ATPF et les grandes personnalités thaies et françaises. [04/12/16]

Cliquez pour aller sur le site

+ École Nouvelle de la Suisse Romande [Cliquez sur l'image pour aller sur le site de l'école]L'ATPF, partenaire avec la FIPF [Fédération Internationale des Professeurs de Français]

La Météo en France [คลิกที่ภาพเพื่อดูสภาพอากาศ]

Cliquez pour entrer sur le site de Météo France

Photo panoramique sur les 20 plus beaux monuments de Paris [ขอขอบคุณ อ. จงกล ศุภเวชย์ และ อ. Jean-François GAUTIER สำหรับ panorama นี้] [คลิกที่ภาพเพื่อชม]


Cliquer pour visionner

Vue à 360 ° du sommet de la Tour Eiffel ! [ขอขอบคุณ อ. จงกล ศุภเวชย์ สำหรับ Panorama นี้ ] [คลิกที่ภาพเพื่อชม]

Vue à 360 ° du sommet de la Tour Eiffel ! [Cliquez]

francetv éducation : la plateforme des parents, élèves et enseignants [คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์]

Cliquez pour entrer sur le site


Cliquez pour aller sur le site

Apprendre le francais en France. Stages pédagogiques pour professeurs
[Cliquez sur l'image pour aller sur le site]


Cliquez pour aller sur le site

Stages pédagogiques pour professeurs 2014 au CIEL en Bretagne :
[Cliquez sur l'image pour aller sur le site]

Cliquez pour aller sur le site


Formations des professionnels du FLE au CAVILAM :
[Cliquez sur l'image pour aller sur le site]


Cliquez pour agrandir

Stages au CLA pour les professeurs :
[Cliquez sur l'image pour agrandir]


Cliquez sur l'image pour aller sur le site

Cours de FLE 2014/2015 à la Faculté d'Éducation de l'Université Montpellier 2 : [Cliquez sur l'image pour aller sur le site]

 

À visiter absolument

Actualités sur M6 Info & Yahoo / Actualités M6 Info sur Facebook

Le journal de TV5Monde [ข่าวโทรทัศน์] (เหมาะสำหรับอินเทอร์เนตความเร็วสูง และควรชมในช่วงเช้า) / Le journal de TV5Monde [Archives]

Tivi 5 Monde - La Web TV jeunesse de TV5Monde [รายการโทรทัศน์สำหรับเด็กๆ] (เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสที่ยังมีใจเป็นเด็ก)

Le journal en français facile de RFI [ข่าววิทยุภาษาฝรั่งเศสแบบง่ายๆ พร้อมสคริปท์ ] / Le journal en français facile de RFI [Archives]

 
 
 
++ L'ATPF utilise désormais ce nouveau mél : atpf.th@gmail.com ... veuillez nous contacter par ce courriel [สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสเปลี่ยนเอีมล์ใหม่แล้ว เป็น : atpf.th@gmail.com ซึ่งใช้งานได้ดีกว่ามาก ... ขอเชิญติดต่อกับเราได้ที่ช่องทางนี้ ]... ++