Association thaïlandaise des professeurs de français

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 : การสอบ DELF Scolaire 2017 (สมัครสอบแบบรวมกลุ่มรายชื่อ แยกตามโรงเรียนต่างๆระหว่าง 1 - 17 พฤศจิกายน 2559) [รายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัคร ที่เว็บไซต์สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพฯ]

การประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น [คลิก ... ดาวน์โหลดประกาศ และ แบบขอรับรางวัล ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น] [คลิก ... รายละเอียดที่เว็บไซต์คุรุสภา]

เกณฑ์การแข่งขัน ภาษาต่างประเทศที่สอง (ภาษาฝรั่งเศส) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 [คลิก]

(กติกา) การประกวดวีดีโอ "Et en plus, je parle français" [คลิก]

L'ATPF invite tous ses membres à s'inscrire sur le site de la FIPF (Fédération Internationale des Professeurs de français) [สคฝท. ขอเชิญสมาชิกทุกท่านสมัครสมาชิกบนเว็บ FIPF] [Cliquez]

Atelier gastronomique 2016 [จดหมายเชิญ โครงการ และ ใบสมัคร]
18 พฤศจิกายน 2559 : Atelier gastronomique ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

Du 11 au 15 novembre 2016 : IXe Forum Mondial HERACLES "La diffusion des langues et leur dynamique de contextualisation dans les pays de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est - ASEAN" à l'Université Prince de Songkla - Phuket, Thaïlande [plus de détail]

19 - 20 ตุลาคม 2560 : ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการภาษาฝรั่งเศสนานาชาติ Colloque ATPF 2017 ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย [เว็บไซต์ ลงทะเบียน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ] :

เรียน คุณครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสทราบ

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้ตรวจสอบ DELF A1-A2

ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ร่วมกับสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จะจัดอบรมครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส
เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้ตรวจสอบ DELF A1-A2
ขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายนและวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายนศกนี้ ณ โรงแรมรอยัล เบญจา
(Royal Benja Hotel) เลขที่ 39 ถนนสุขุมวิท ซอย 5 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เวลา ๐๘.๓๐ น - ๑๖.๐๐ น โดยวิทยากรชาวฝรั่งเศส เนื่องด้วยประกาศนียบัตรรับรองจากประเทศฝรั่งเศส ของการเป็นผู้ตรวจสอบ DELF A1-A2 ของท่านได้หมดอายุลง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเข้าอบรม เพื่อเตรียมเป็นผู้ตรวจสอบ DELF Scolaire
ในปีพ.ศ. 2560 และใคร่เรียนเชิญเข้าอบรมในครั้งนี้ โดย สพฐ จะแจ้งจดหมายเป็นทางการ (กรุณาสำรองวันดั่งกล่าวเพื่อการอบรมด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ เรียนเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนทราบ

Vipha SUCHINAI-BERVAS
Assistante Linguistique

Ambassade de France en Thaïlande
35 Charoenkrung Road, Soi 36 (Rue de Brest)
Bangrak, Bangkok 10500

Email : Vipha.suchinai-bervas@diplomatie.gouv.fr
Tél : 02 627 21 10 (ligne directe)
Fax : 02 627 21 30

+ [จดหมายจากสถานทูต] [ใบสมัคร]

เรียนเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนทราบ

เนื่องด้วยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส โดยความร่วมมือจาก สพฐ กระทรวงศึกษาธิการ จะจัดให้มีการอบรมการจัดประชุมปฏิบัติการ ระดับนานาชาติด้านการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส BELC
ณ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 18 - 26 มีนาคม 2560 ครั้งที่ 2
จึงใคร่ขอเรียนให้ทราบว่าผู้สามารถเข้าร่วมอบรมได้นั้นต้องมีผลวัดและประเมินการสอบ DELF B 2 จึงสามารถเข้าร่วมอบรมได้ หากคุณครูท่านใดสนใจเข้าร่วมอบรมการจัดประชุมปฏิบัติการ ระดับนานาชาติ แต่ยังไม่มี DELF B 2 สถานทูตฝรั่งเศสยินดีจะจัดอบรมเตรียมสอบ DELF B 2 ให้ในเดือนตุลาคม
และการสอบจะมีขึ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 จึงใคร่เรียนเชิญคุณครูที่สนใจ แจ้งความประสงค์มาให้ทราบ ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 พร้อมนี้ได้แนบตารางการสมัครมาให้ทราบด้วย
อนึ่งขอความอนุเคราะห์เลขานุการศูนย์ฯแจ้งให้โรงเรียนในเครือข่ายทราบโดยทั่วหน้าและ
ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ด้วยคะ
ขอแสดงความนับถือ


Vipha SUCHINAI-BERVAS
Assistante Linguistique

Ambassade de France en Thaïlande
35 Charoenkrung Road, Soi 36 (Rue de Brest)
Bangrak, Bangkok 10500

Email : Vipha.suchinai-bervas@diplomatie.gouv.fr
Tél : 02 627 21 10 (ligne directe)
Fax : 02 627 21 30

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559 : 37ème Fête annuelle 2016 de l'A.T.P.F. [กิจกรรมประจำปี ครั้งที่ 37 ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย] [จดหมายเชิญ + หมายกำหนดการ + ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม + ข้อมูลงานกิจกรรมประจำปี]

รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 [คลิก]

จดหมายสรุปยอดเงินบริจาคทำบุญเลี้ยงพระ อุทิศส่วนกุศล ให้ครูภาษาฝรั่งเศสที่ล่วงลับไปแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 [คลิก]

Rapport du stage intensif de français - Enseignement du Français Langue Étrangère « Didactique et Pratique » du 4 au 15 avril 2016 à Lausanne, en Suisse par Kriangsak Srinamngoen [Cliquez]

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการทุนศึกษาด้านการสอน ภาษาต่างประเทศที่สอง รุ่น4 (ภาษาฝรั่งเศส) [คลิก]

เอกสารประกอบการอบรม "Formateurs du DELF A1-A2" 22 - 23 สิงหาคม 2559 จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [Types de questions A1 - PO CO] [Dynamiser les pratiques] [Référentiel Thaïlande] [Typologie d'exercices] [Sitographie et évaluation A1 et A2]

รายงานประจำปี สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 - 24 กันยายน 2559) [คลิก]น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะครูสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย


คลิกเพื่อขยาย

* Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn [Présidente honoraire] avec les membres du Comité exécutif de l'ATPF et les grandes personnalités thaies et françaises. [29/11/15]

Cliquez pour aller sur le site

+ École Nouvelle de la Suisse Romande [Cliquez sur l'image pour aller sur le site de l'école]L'ATPF, partenaire avec la FIPF [Fédération Internationale des Professeurs de Français]

La Météo en France [คลิกที่ภาพเพื่อดูสภาพอากาศ]

Cliquez pour entrer sur le site de Météo France

Photo panoramique sur les 20 plus beaux monuments de Paris [ขอขอบคุณ อ. จงกล ศุภเวชย์ และ อ. Jean-François GAUTIER สำหรับ panorama นี้] [คลิกที่ภาพเพื่อชม]


Cliquer pour visionner

Vue à 360 ° du sommet de la Tour Eiffel ! [ขอขอบคุณ อ. จงกล ศุภเวชย์ สำหรับ Panorama นี้ ] [คลิกที่ภาพเพื่อชม]

Vue à 360 ° du sommet de la Tour Eiffel ! [Cliquez]

francetv éducation : la plateforme des parents, élèves et enseignants [คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์]

Cliquez pour entrer sur le site


Cliquez pour aller sur le site

Apprendre le francais en France. Stages pédagogiques pour professeurs
[Cliquez sur l'image pour aller sur le site]


Cliquez pour aller sur le site

Stages pédagogiques pour professeurs 2014 au CIEL en Bretagne :
[Cliquez sur l'image pour aller sur le site]

Cliquez pour aller sur le site


Formations des professionnels du FLE au CAVILAM :
[Cliquez sur l'image pour aller sur le site]


Cliquez pour agrandir

Stages au CLA pour les professeurs :
[Cliquez sur l'image pour agrandir]


Cliquez sur l'image pour aller sur le site

Cours de FLE 2014/2015 à la Faculté d'Éducation de l'Université Montpellier 2 : [Cliquez sur l'image pour aller sur le site]

 

À visiter absolument

Actualités sur M6 Info & Yahoo / Actualités M6 Info sur Facebook

Le journal de TV5Monde [ข่าวโทรทัศน์] (เหมาะสำหรับอินเทอร์เนตความเร็วสูง และควรชมในช่วงเช้า) / Le journal de TV5Monde [Archives]

Tivi 5 Monde - La Web TV jeunesse de TV5Monde [รายการโทรทัศน์สำหรับเด็กๆ] (เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสที่ยังมีใจเป็นเด็ก)

Le journal en français facile de RFI [ข่าววิทยุภาษาฝรั่งเศสแบบง่ายๆ พร้อมสคริปท์ ] / Le journal en français facile de RFI [Archives]

 
 
 
++ L'ATPF utilise désormais ce nouveau mél : atpf.th@gmail.com ... veuillez nous contacter par ce courriel [สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสเปลี่ยนเอีมล์ใหม่แล้ว เป็น : atpf.th@gmail.com ซึ่งใช้งานได้ดีกว่ามาก ... ขอเชิญติดต่อกับเราได้ที่ช่องทางนี้ ]... ++