Association thaïlandaise des professeurs de français

 

La Fête de la Francophonie 2019 à l'Alliance Française de Bangkok

Atelier gastronomique 2019 (กิจกรรมการสาธิตการทำอาหารฝรั่งเศส ประจำปี 2562 - 2563) [คลิก]

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 : สคฝท. ร่วมกับสถานทูตฝรั่งเศส แห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมประจำปี 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยให้ชื่องานว่า En souvenir de SAR la Princesse Galyani Vadhana et de sa vision pour l'enseignement du français : « Horizon 4.0 pour le français en Thaïlande » [จดหมายเชิญ + กำหนดการ + ใบสมัคร] / [รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส]

16 - 17 novembre 2019 : Stage d'habilitation 2019 : เนื่องด้วยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย จะจัดการอบรมผู้สอบประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศส DELF A1/A2 สำหรับนักเรียน (stage d’habilitation correcteur-examinateur DELF A1/A2) ในวันเสาร์ที่ 16 และวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ณ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ เวลา 8.30 น – 16.30 น. ให้ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส ที่ยังไม่เคยอบรม ผู้สอบประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศส DELF A1/A2 โดยสถานทูตฝรั่งเศส รับผิดชอบค่าอบรม ค่าวิทยากร รับจำนวน 20 คน จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ที่ยังไม่เคยอบรม และขอความอนุเคราะห์เลขานุการศูนย์เครือข่าย พัฒนาการเรียนการสอน ภาษาฝรั่งเศส แจ้งให้โรงเรียน ในเครือข่ายทราบโดยทั่วกัน กรุณาส่งรายชื่อให้ทราบภายในวัน 30 กันยายนศกนี้ (กรอกข้อมูลในตาราง)
หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณวิภา 02 627 21 10 / 089 507 30 36
และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ ... ขอแสดงความนับถือ

Vipha SUCHINAI-BERVAS
Assistante Linguistique

Ambassade de France en Thaïlande
35 Charoenkrung Road, Soi 36 (Rue de Brest)
Bangrak, Bangkok 10500

Email : Vipha.suchinai-bervas@diplomatie.gouv.fr
Tél : 02 627 21 10 (ligne directe)
Fax : 02 627 21 30

Cliquez pour agrandir

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

สคฝท. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสมทบทุน จัดสร้างรูปปั้น เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) เพื่อนำไป ประดิษฐาน ณ เมืองแบรสต์ ประเทศฝรั่งเศส [จดหมายเชิญชวนภาษาไทย (Th)] [จดหมายเชิญชวนภาษาฝรั่งเศส (Fr)] [วิธีร่วมสมทบทุน]

Grand concours vidéo 2019 pour les professeurs de français : À gagner : 5 bourse de stage en France. [Cliquez]

วารสารสมาคมฯฉบับที่ 137 ปีที่ 42 เล่ม 1 (มกราคม - มิถุนายน 62) [คลิก]

ขอเชิญต่อสมาชิกภาพ - สมัครเป็นสมาชิกภาพประเภทสถาบัน สคฝท. ประจำปี 2562 [คลิก]

L'ATPF invite tous ses membres à s'inscrire sur le site de la FIPF (Fédération Internationale des Professeurs de français) [สคฝท. ขอเชิญสมาชิกทุกท่านสมัครสมาชิกบนเว็บ FIPF] [Cliquez]

Bonjour à toutes et tous,

Grâce à Ajarn Chongkonn, nous avons recueilli des informations sur les écoles qui enseignent le français en Thaïlande.
Grâce à ces informations, nous avons fait créer une carte avec des détails sur votre école :
https://www.easymapmaker.com/map/23ae51df3a88e77ab5440ef1989ee049

Si vous remarquez une erreur, s'il manque une école, si vous avez des informations complémentaires, etc. merci de nous écrire pour nous les signaler, et nous corrigerons la carte.
Immense merci à vous !
Bon week-end à vous

Caroline SCHMITT et Vipha 'SUCHINAI-BERVAS
Ambassade de France en Thaïlande
https://www.facebook.com/ouijeparlefrancaisenthailande/

คลิก เพื่อขยายภาพ : Cliquer pour agrandir

Carte des école enseignant le français en Thaïlande

[https://www.easymapmaker.com/map/23ae51df3a88e77ab5440ef1989ee049]

+ แฟ้มข่าวสารข้อมูล [Archives] [คลิกที่ภาพ]* Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn [Présidente honoraire] avec les membres du Comité exécutif de l'ATPF et les grandes personnalités thaies et françaises. [11/11/18]+ École Nouvelle de la Suisse Romande [Cliquez sur l'image pour aller sur le site de l'école]L'ATPF, partenaire avec la FIPF [Fédération Internationale des Professeurs de Français]

La Météo en France [คลิกที่ภาพเพื่อดูสภาพอากาศ]

Cliquez pour entrer sur le site de Météo France

Photo panoramique sur les 20 plus beaux monuments de Paris [ขอขอบคุณ อ. จงกล ศุภเวชย์ และ อ. Jean-François GAUTIER สำหรับ panorama นี้] [คลิกที่ภาพเพื่อชม]


Cliquer pour visionner

Vue à 360 ° du sommet de la Tour Eiffel ! [ขอขอบคุณ อ. จงกล ศุภเวชย์ สำหรับ Panorama นี้ ] [คลิกที่ภาพเพื่อชม]

Vue à 360 ° du sommet de la Tour Eiffel ! [Cliquez]

francetv éducation : la plateforme des parents, élèves et enseignants [คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์]

Cliquez pour entrer sur le site


Cliquez pour aller sur le site

Apprendre le francais en France. Stages pédagogiques pour professeurs
[Cliquez sur l'image pour aller sur le site]
Stages pédagogiques pour professeurs 2014 au CIEL en Bretagne :
[Cliquez sur l'image pour aller sur le site]Formations des professionnels du FLE au CAVILAM :
[Cliquez sur l'image pour aller sur le site]
Stages au CLA pour les professeurs :
[Cliquez sur l'image pour aller sur le site]


 

À visiter absolument

Actualités sur M6 Info & Yahoo / Actualités M6 Info sur Facebook

Le journal de TV5Monde [ข่าวโทรทัศน์] (เหมาะสำหรับอินเทอร์เนตความเร็วสูง และควรชมในช่วงเช้า) / Le journal de TV5Monde [Archives]

Tivi 5 Monde - La Web TV jeunesse de TV5Monde [รายการโทรทัศน์สำหรับเด็กๆ] (เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสที่ยังมีใจเป็นเด็ก)

Le journal en français facile de RFI [ข่าววิทยุภาษาฝรั่งเศสแบบง่ายๆ พร้อมสคริปท์ ] / Le journal en français facile de RFI [Archives]

 
 
++ L'ATPF utilise désormais ce nouveau mél : atpf.th@gmail.com ... veuillez nous contacter par ce courriel [สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสเปลี่ยนเอีมล์ใหม่แล้ว เป็น : atpf.th@gmail.com ซึ่งใช้งานได้ดีกว่ามาก ... ขอเชิญติดต่อกับเราได้ที่ช่องทางนี้ ]... ++