Association thaïlandaise des professeurs de français

 

+ ข่าวจากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 +

[+ เวลา 16.58 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางภาษาด้าน ๆ ในงานกิจกรรมประจำปี ครั้งที่ 39 ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่เรียนภาษาฝรั่งเศส ได้แสดงความสามารถและทักษะภาษาฝรั่งเศส ตลอดจนเป็นการเพิ่มพูน ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยปีนี้มีสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา จากทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 109 สถาบัน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 10 ประเภท อาทิ การจัดบอร์ดนิทรรศการ, การแข่งขันเขียนบรรยายภาพ, การท่องบทกวีนิพนธ์ และการแสดงละครสั้น ภายในงาน มีการจัดแสดงผลงานการจัดบอร์ดนิทรรศการของนักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในปีนี้ เช่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดบอร์ดนิทรรศการที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม ของประเทศฝรั่งเศส ผ่านปรัชญา วรรณกรรม อาหาร และกฎหมาย, โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จัดบอร์ดนิทรรศการ เกี่ยวกับการโปรโมทภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของภาษาฝรั่งเศส และการเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส]

Atelier gastronomique 2018 [สคฝท. สาธิตการทำอาหารฝรั่งเศส ประจำปี 2561] [คลิก] [รายการอาหารสาธิตครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น.] [ชมภาพกิจกรรมครั้งที่ 1]

17 - 18 พฤศจิกายน 2561 : สถานทูตฝรั่งเศส จัดอบรมครูภาษาฝรั่งเศส เพื่อเป็นผู้สอบและผู้ตรวจข้อสอบ DELF scolaire A1 และ A2 ณ สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ [คลิก]

การคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี พ.ศ. 2561 [จดหมายจากคุรุสภา ถึงประธานศูนย์ฯ] [ประกาศครุสภา] [แบบขอรับรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น]

L'ATPF invite tous ses membres à s'inscrire sur le site de la FIPF (Fédération Internationale des Professeurs de français) [สคฝท. ขอเชิญสมาชิกทุกท่านสมัครสมาชิกบนเว็บ FIPF] [Cliquez]

Juin - novembre 2018 : Concours “Asiapacvision” de chansons francophones 2018 organisé par le CAP à Taiwan en 2018. [Projet] [Critères] [Lettre de l'ATPF] [รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก รอบฟังซีดี ในโครงการแข่งขันร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส ประจำปี 2518 ณ ประเทศไต้หวัน]
+ ผลการคัดเลือกผู้แทนนิสิตนักศึกษา ไปแข่งขันร้องเพลง ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ตามโครงการ Concours " Asiapacivision de chansons francophones 2018 à Taiwan" ได้แก่ นางสาวสิริพัชร์ ชัยกิตติภรณ์ นิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงไทเป

23 - 24 novembre 2018 : Colloque international à Taiwan par l'APFT [appel à communications]

Le DELF scolaire aura lieu le 20 janvier 2019 et les inscriptions entre le 30 octobre et le 13 novembre 2018. [Page en thaï du site de l'Alliance Française sur laquelle vous trouverez les différents documents pour procéder aux inscriptions groupées de vos écoles] [Télécharger la fiche d'inscription]

Bonjour à toutes et tous,

Grâce à Ajarn Chongkonn, nous avons recueilli des informations sur les écoles qui enseignent le français en Thaïlande.
Grâce à ces informations, nous avons fait créer une carte avec des détails sur votre école :
https://www.easymapmaker.com/map/23ae51df3a88e77ab5440ef1989ee049

Si vous remarquez une erreur, s'il manque une école, si vous avez des informations complémentaires, etc. merci de nous écrire pour nous les signaler, et nous corrigerons la carte.
Immense merci à vous !
Bon week-end à vous

Caroline SCHMITT et Vipha 'SUCHINAI-BERVAS
Ambassade de France en Thaïlande
https://www.facebook.com/ouijeparlefrancaisenthailande/

คลิก เพื่อขยายภาพ : Cliquer pour agrandir

Carte des école enseignant le français en Thaïlande

[https://www.easymapmaker.com/map/23ae51df3a88e77ab5440ef1989ee049]

+ แฟ้มข่าวสารข้อมูล [Archives] [คลิกที่ภาพ]* Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn [Présidente honoraire] avec les membres du Comité exécutif de l'ATPF et les grandes personnalités thaies et françaises. [03/12/17]

Cliquez pour aller sur le site

+ École Nouvelle de la Suisse Romande [Cliquez sur l'image pour aller sur le site de l'école]L'ATPF, partenaire avec la FIPF [Fédération Internationale des Professeurs de Français]

La Météo en France [คลิกที่ภาพเพื่อดูสภาพอากาศ]

Cliquez pour entrer sur le site de Météo France

Photo panoramique sur les 20 plus beaux monuments de Paris [ขอขอบคุณ อ. จงกล ศุภเวชย์ และ อ. Jean-François GAUTIER สำหรับ panorama นี้] [คลิกที่ภาพเพื่อชม]


Cliquer pour visionner

Vue à 360 ° du sommet de la Tour Eiffel ! [ขอขอบคุณ อ. จงกล ศุภเวชย์ สำหรับ Panorama นี้ ] [คลิกที่ภาพเพื่อชม]

Vue à 360 ° du sommet de la Tour Eiffel ! [Cliquez]

francetv éducation : la plateforme des parents, élèves et enseignants [คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์]

Cliquez pour entrer sur le site


Cliquez pour aller sur le site

Apprendre le francais en France. Stages pédagogiques pour professeurs
[Cliquez sur l'image pour aller sur le site]


Cliquez pour aller sur le site

Stages pédagogiques pour professeurs 2014 au CIEL en Bretagne :
[Cliquez sur l'image pour aller sur le site]

Cliquez pour aller sur le site


Formations des professionnels du FLE au CAVILAM :
[Cliquez sur l'image pour aller sur le site]


Cliquez pour agrandir

Stages au CLA pour les professeurs :
[Cliquez sur l'image pour agrandir]


Cliquez sur l'image pour aller sur le site

Cours de FLE 2014/2015 à la Faculté d'Éducation de l'Université Montpellier 2 : [Cliquez sur l'image pour aller sur le site]

 

À visiter absolument

Actualités sur M6 Info & Yahoo / Actualités M6 Info sur Facebook

Le journal de TV5Monde [ข่าวโทรทัศน์] (เหมาะสำหรับอินเทอร์เนตความเร็วสูง และควรชมในช่วงเช้า) / Le journal de TV5Monde [Archives]

Tivi 5 Monde - La Web TV jeunesse de TV5Monde [รายการโทรทัศน์สำหรับเด็กๆ] (เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสที่ยังมีใจเป็นเด็ก)

Le journal en français facile de RFI [ข่าววิทยุภาษาฝรั่งเศสแบบง่ายๆ พร้อมสคริปท์ ] / Le journal en français facile de RFI [Archives]

 
 
++ L'ATPF utilise désormais ce nouveau mél : atpf.th@gmail.com ... veuillez nous contacter par ce courriel [สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสเปลี่ยนเอีมล์ใหม่แล้ว เป็น : atpf.th@gmail.com ซึ่งใช้งานได้ดีกว่ามาก ... ขอเชิญติดต่อกับเราได้ที่ช่องทางนี้ ]... ++