Association thaïlandaise des professeurs de français

การประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น [คลิก ... ดาวน์โหลดประกาศ และ แบบขอรับรางวัล ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น] [คลิก ... รายละเอียดที่เว็บไซต์คุรุสภา]

เกณฑ์การแข่งขัน ภาษาต่างประเทศที่สอง (ภาษาฝรั่งเศส) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 [คลิก]

(กติกา) การประกวดวีดีโอ "Et en plus, je parle français" [คลิก]

L'ATPF invite tous ses membres à s'inscrire sur le site de la FIPF (Fédération Internationale des Professeurs de français) [สคฝท. ขอเชิญสมาชิกทุกท่านสมัครสมาชิกบนเว็บ FIPF] [Cliquez]

Atelier gastronomique 2016 [จดหมายเชิญ โครงการ และ ใบสมัคร]
18 พฤศจิกายน 2559 : Atelier gastronomique ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

11 - 19 ตุลาคม 2559 : สมาคมครูฝรั่งเศสขอเชิญชวน ครูภาษาฝรั่งเศส และผู้สนใจ
ร่วมโครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ประเทศฝรั่งเศส : ดินแดนแห่งอารยธรรมและเส้นทางมรดกโลก
Grand Tour – France Authentique [ชมโครงการผ่านเบราเซ่อร์] [ดาวน์โหลดโครงการ] [ชมโปรแกรมทัวร์ผ่านเบราเซ่อร์] [ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์] (หมายเหตุ : ขอเปลี่ยนแปลงวันที่ จาก 12 - 20 ตุลาคม 2559 เป็น 11 - 19 ตุลาคม 2559)[คลิกที่ภาพเพื่อขยาย]

17 - 21 ตุลาคม 2559 : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนวังไกลกังวล ร่วมมือกับโรงเรียน Ecole Nouvelle de la Suisse Romande (ENSR) เมือง Lausanne ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จะจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ ด้านการพัฒนาทักษะและการสอนภาษา และวัฒนธรรมฝรั่งเศส ให้แก่ครูภาษาฝรั่งเศส ของโรงเรียนวังไกลกังวล และครูภาษาฝรั่งเศส สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 30 คน (และฝึกอบรมภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรเร่งรัดให้แก่นักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป์ฝรั่งเศส ของโรงเรียนวังไกลกังวล จำนวน 15 คน) ... [รายละเอียด]

20 - 21 ตุลาคม 2559 : การอบรม Grammaire communicative ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตึก 1 ห้อง Salle de langues ... ยังเหลือที่ว่างอีก 4 ที่ ผู้ใดสนใจ รีบโทรติดต่อคุณวิภา

Du 11 au 15 novembre 2016 : IXe Forum Mondial HERACLES "La diffusion des langues et leur dynamique de contextualisation dans les pays de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est - ASEAN" à l'Université Prince de Songkla - Phuket, Thaïlande [plus de détail]

19 - 20 ตุลาคม 2560 : ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการภาษาฝรั่งเศสนานาชาติ Colloque ATPF 2017 ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย [เว็บไซต์ ลงทะเบียน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ] :

เรียนเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนทราบ

เนื่องด้วยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย จะจัดให้มีการอบรมครูภาษาฝรั่งเศส
ในเดือนตุลาคม 2559 ... จึงใคร่ขอเรียนให้ทราบดั่งเอกสารที่แนบมานี้
อนึ่งรายชื่อผู้สนใจเข้าอบรมกรุณาแจ้งไปยังศูนย์ฯรับผิดชอบโครงการตามที่ได้แจ้งไว้แล้ว
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

Vipha SUCHINAI-BERVAS
Assistante Linguistique

Ambassade de France en Thaïlande
35 Charoenkrung Road, Soi 36 (Rue de Brest)
Bangrak, Bangkok 10500

Email : Vipha.suchinai-bervas@diplomatie.gouv.fr
Tél : 02 627 21 10 (ligne directe)
Fax : 02 627 21 30

+ [จดหมายจากสถานทูต] [รายละเอียดการอบรม]

เรียนเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนทราบ

การอบรมผู้สอบประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศส DELF A1/A2 สำหรับนักเรียน จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 และ วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2016 จึงขอความอนุเคราะห์เลขาศูนย์ฯแจ้งไปยัง โรงเรียนเครือข่ายเพื่อทราบ
พร้อมนี้แนบ จดหมายและตารางกรอกข้อมูลผู้สมัคร
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Vipha SUCHINAI-BERVAS
Assistante Linguistique

Ambassade de France en Thaïlande
35 Charoenkrung Road, Soi 36 (Rue de Brest)
Bangrak, Bangkok 10500

Email : Vipha.suchinai-bervas@diplomatie.gouv.fr
Tél : 02 627 21 10 (ligne directe)
Fax : 02 627 21 30

+ [จดหมายจากสถานทูต] [ใบสมัคร]

เรียนเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนทราบ

เนื่องด้วยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส โดยความร่วมมือจาก สพฐ กระทรวงศึกษาธิการ จะจัดให้มีการอบรมการจัดประชุมปฏิบัติการ ระดับนานาชาติด้านการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส BELC
ณ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 18 - 26 มีนาคม 2560 ครั้งที่ 2
จึงใคร่ขอเรียนให้ทราบว่าผู้สามารถเข้าร่วมอบรมได้นั้นต้องมีผลวัดและประเมินการสอบ DELF B 2 จึงสามารถเข้าร่วมอบรมได้
หากคุณครูท่านใดสนใจเข้าร่วมอบรมการจัดประชุมปฏิบัติการ ระดับนานาชาติ แต่ยังไม่มี DELF B 2 สถานทูตฝรั่งเศสยินดีจะจัดอบรมเตรียมสอบ DELF B 2 ให้ในเดือนตุลาคม
และการสอบจะมีขึ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 จึงใคร่เรียนเชิญคุณครูที่สนใจ แจ้งความประสงค์มาให้ทราบ ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 พร้อมนี้ได้แนบตารางการสมัครมาให้ทราบด้วย
อนึ่งขอความอนุเคราะห์เลขานุการศูนย์ฯแจ้งให้โรงเรียนในเครือข่ายทราบโดยทั่วหน้าและ
ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ด้วยคะ

ขอแสดงความนับถือ


Vipha SUCHINAI-BERVAS
Assistante Linguistique

Ambassade de France en Thaïlande
35 Charoenkrung Road, Soi 36 (Rue de Brest)
Bangrak, Bangkok 10500

Email : Vipha.suchinai-bervas@diplomatie.gouv.fr
Tél : 02 627 21 10 (ligne directe)
Fax : 02 627 21 30

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559 : 37ème Fête annuelle 2016 de l'A.T.P.F. [กิจกรรมประจำปี ครั้งที่ 37 ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย] [จดหมายเชิญ + หมายกำหนดการ + ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม + ข้อมูลงานกิจกรรมประจำปี]

รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 [คลิก]

จดหมายสรุปยอดเงินบริจาคทำบุญเลี้ยงพระ อุทิศส่วนกุศล ให้ครูภาษาฝรั่งเศสที่ล่วงลับไปแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 [คลิก]

Rapport du stage intensif de français - Enseignement du Français Langue Étrangère « Didactique et Pratique » du 4 au 15 avril 2016 à Lausanne, en Suisse par Kriangsak Srinamngoen [Cliquez]

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการทุนศึกษาด้านการสอน ภาษาต่างประเทศที่สอง รุ่น4 (ภาษาฝรั่งเศส) [คลิก]

เอกสารประกอบการอบรม "Formateurs du DELF A1-A2" 22 - 23 สิงหาคม 2559 จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [Types de questions A1 - PO CO] [Dynamiser les pratiques] [Référentiel Thaïlande] [Typologie d'exercices] [Sitographie et évaluation A1 et A2]

รายงานประจำปี สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 - 24 กันยายน 2559) [คลิก]

คลิกเพื่อขยาย

* Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn [Présidente honoraire] avec les membres du Comité exécutif de l'ATPF et les grandes personnalités thaies et françaises. [29/11/15]

Cliquez pour aller sur le site

+ École Nouvelle de la Suisse Romande [Cliquez sur l'image pour aller sur le site de l'école]L'ATPF, partenaire avec la FIPF [Fédération Internationale des Professeurs de Français]

La Météo en France [คลิกที่ภาพเพื่อดูสภาพอากาศ]

Cliquez pour entrer sur le site de Météo France

Photo panoramique sur les 20 plus beaux monuments de Paris [ขอขอบคุณ อ. จงกล ศุภเวชย์ และ อ. Jean-François GAUTIER สำหรับ panorama นี้] [คลิกที่ภาพเพื่อชม]


Cliquer pour visionner

Vue à 360 ° du sommet de la Tour Eiffel ! [ขอขอบคุณ อ. จงกล ศุภเวชย์ สำหรับ Panorama นี้ ] [คลิกที่ภาพเพื่อชม]

Vue à 360 ° du sommet de la Tour Eiffel ! [Cliquez]

francetv éducation : la plateforme des parents, élèves et enseignants [คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์]

Cliquez pour entrer sur le site


Cliquez pour aller sur le site

Apprendre le francais en France. Stages pédagogiques pour professeurs
[Cliquez sur l'image pour aller sur le site]


Cliquez pour aller sur le site

Stages pédagogiques pour professeurs 2014 au CIEL en Bretagne :
[Cliquez sur l'image pour aller sur le site]

Cliquez pour aller sur le site


Formations des professionnels du FLE au CAVILAM :
[Cliquez sur l'image pour aller sur le site]


Cliquez pour agrandir

Stages au CLA pour les professeurs :
[Cliquez sur l'image pour agrandir]


Cliquez sur l'image pour aller sur le site

Cours de FLE 2014/2015 à la Faculté d'Éducation de l'Université Montpellier 2 : [Cliquez sur l'image pour aller sur le site]

 

À visiter absolument

Actualités sur M6 Info & Yahoo / Actualités M6 Info sur Facebook

Le journal de TV5Monde [ข่าวโทรทัศน์] (เหมาะสำหรับอินเทอร์เนตความเร็วสูง และควรชมในช่วงเช้า) / Le journal de TV5Monde [Archives]

Tivi 5 Monde - La Web TV jeunesse de TV5Monde [รายการโทรทัศน์สำหรับเด็กๆ] (เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสที่ยังมีใจเป็นเด็ก)

Le journal en français facile de RFI [ข่าววิทยุภาษาฝรั่งเศสแบบง่ายๆ พร้อมสคริปท์ ] / Le journal en français facile de RFI [Archives]

 
 
 
++ L'ATPF utilise désormais ce nouveau mél : atpf.th@gmail.com ... veuillez nous contacter par ce courriel [สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสเปลี่ยนเอีมล์ใหม่แล้ว เป็น : atpf.th@gmail.com ซึ่งใช้งานได้ดีกว่ามาก ... ขอเชิญติดต่อกับเราได้ที่ช่องทางนี้ ]... ++