Association thaïlandaise des professeurs de français


ตามที่สภาวะการณ์ของโลก มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความฉลาดในการสื่อสาร เป็นทักษะหนึ่งที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสื่อสาร และเห็นความสำคัญของภาษาฝรั่งเศส จึงจัดทำคลิปวีดิโอ "ทำไมต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 21" เพื่อเป็นการแนะแนวทางการตัดสินใจ เลือกเรียนภาษาฝรั่งเศส เป็นภาษาต่างประเทศที่ 2 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่กำลังจะเลือกแผนการเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ...

คณะกรรมการบริหาร สคฝท. ชุดที่ 23 [คลิกที่ภาพ หรือ ที่นี่ เพื่อขยาย]

วารสารสมาคมฯฉบับที่ 139 ปีที่ 43 เล่ม 1 (มกราคม - กรกฎาคม 63) [คลิก]

คลิกเพื่อขยาย

ขอเชิญต่อสมาชิกภาพ - สมัครเป็นสมาชิกภาพประเภทสถาบัน สคฝท. ประจำปี 2565 [คลิก]

+ แฟ้มข่าวสารข้อมูล [Archives] [คลิกที่ภาพ]

ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐที่พูดภาษาฝรั่งเศส [คลิก ... รายละเอียด]


ENTRER SUR LE SITE [Thaï] ENTRER SUR LE SITE [Français] L'ATPF sur Facebook
Ecouter Webradios Ecouter Radio France Ecouter Radio.fr Ecouter la radio en ligne Ecouter Radio Junior Ecouter 107,3 Rouge fm (Radio canadienne)

À visiter absolument

Actualités sur M6 Info & Yahoo Actualités M6 Info sur Facebook

TV5Monde Le journal de TV5Monde Enseigner le français Apprendre le français [ดูและฟังข่าวโทรทัศน์ภาษาฝรั่งเศส / สอนภาษาฝรั่งเศส / เรียนภาษาฝรั่งเศส]
Tivi 5 Monde - La Web TV jeunesse de TV5Monde [รายการโทรทัศน์สำหรับเด็กๆ] (เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสที่ยังมีใจเป็นเด็ก) (ควรใช้ Google Chrome)

RFI Savoirs [ฟังข่าววิทยุภาษาฝรั่งเศสแบบง่ายๆ พร้อมสคริปท์ / สอนภาษาฝรั่งเศส / เรียนภาษาฝรั่งเศส] (ควรใช้ Google Chrome)
Le journal en français facile de RFI [Archives] (ควรใช้ Internet Explorer)


+ L'ATPF utilise désormais ce nouveau mél : atpf.th@gmail.com ... veuillez nous contacter par ce courriel [สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสเปลี่ยนเอีมล์ใหม่แล้ว เป็น : atpf.th@gmail.com ซึ่งใช้งานได้ดีกว่ามาก ... ขอเชิญติดต่อกับเราได้ที่ช่องทางนี้ ]... +