สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

Actualités et cursus de français des universités en Thaïlande

Cursus de français des universités en Thaïlande

Licence ès lettres (français)

1. Faculté des Humanités, Université Kasetsart

Equipes pédagogiques

Licence ès lettres (français)

3. Faculté des Humanités, Université Ramkhamhaeng

Equipes pédagogiques

Licence ès lettres (français)

7. Faculté d'Archéologie, Université Silpakorn

Equipes pédagogiques

Licence ès lettres (français)

8. Collège des Arts Libéraux, Université Rangsit

Equipes pédagogiques

Licence ès lettres (français pour la communication)

9. Faculté des Humanités et des Sciences Sociales, Université Burapha

Equipes pédagogiques

Licence ès lettres (français)

10. Faculté des Humanités, Université Naresuan

Equipes pédagogiques

Licence ès lettres (français pour l'industrie de services)

11. Faculté des Humanités et des Sciences Sociales, Université Rajabhat Chiang Mai

Equipes pédagogiques

Licence ès lettres (français)

12. Faculté des Humanités, Université Chiang Mai

Equipes pédagogiques

Licence ès lettres (français)

13. Faculté des Arts Libéraux, Université Phayao

Equipes pédagogiques

Licence ès lettres (langues occidentales)

14. Faculté des Lettres, Université Silpakorn

Equipes pédagogiques

Licence ès lettres (français)

15. Faculté des Humanités et des Sciences Sociales, Université Khon Kaen

Equipes pédagogiques

Licence ès lettres (français)

16. Faculté des Humanités et des Sciences Sociales, Université Mahasarakham

Equipes pédagogiques

Licence ès lettres (langues européennes)

17. Faculté des Humanités et des Sciences Sociales, Université Songkla - Campus Pattani

Equipes pédagogiques

Actualités et événements