ผลการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส งานกิจกรรมประจำปี 2564/2021 "Le français, que c'est chic !"

ผลการแข่งขัน กิจกรรมสำหรับเยาวชนในวาระครบรอบ 100 ปี ของการประกาศจัดตั้ง สมาคมเครื่องราชอิสรยาภรณ์ฝรั่งเศส
Centenaire de la Société des Membres de la Légion d'Honneur

+ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันทุกรายการ และขอเป็นกำลังใจให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาทุกคนได้ตั้งใจฝึกฝนทักษะภาษาฝรั่งเศสต่อไป

[le 22/11/21]