วารสาร Fête annuelle 2019 de l'ATPF [คลิก]
รายงานประจำปี 2562 (1 มกราคม 2562 - 5 ตุลาคม 2562) [คลิก] / สรุปรายงานกิจการของ สคฝท. ชุดที่ 21 [คลิก] / รายนามผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารชุดที่ 22 (ได้รับเลือกตั้งทั้งหมด) [คลิก]
รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 [คลิก]
Compte-rendu opérationnel des États Généraux du DELF scolaire du 14 au 15 septembre 2018 [Cliquez]
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนไปศึกษาอบรมต่อที่ Bordeaux France [Remise de certificat de formation aux stagiaires et de bourses aux boursiers participant à la "Formation linguistique et pédagogique pour les professeurs de français des écoles secondaires" du 19 mars au 11 avril 2018] [Cliquez]
Remise de plaque d'honneur de l'ATPF à M. Paul Vincent par S.E. l'Ambassadeur de Thaïlande en France (à Paris : février 2018) [Cliquez]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบวัดระดับความรู้และทักษะทางภาษาฝรั่งเศส [DELF Scolaire] ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์สอบ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา [คลิก]
รายชื่อครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2559 [คลิก]
ผลการแข่งขัน กิจกรรมปี 2559 ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย [คลิก]
จดหมายสรุปยอดเงินบริจาคทำบุญเลี้ยงพระ อุทิศส่วนกุศล ให้ครูภาษาฝรั่งเศสที่ล่วงลับไปแล้ว เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 25560 [คลิก]
Rapport du stage intensif de français - Enseignement du Français Langue Étrangère « Formation continue des enseignants thaïs de français langue étrangère» du 3 au 16 avril 2017 à Lausanne, en Suisse [Cliquez]
Rapport du stage intensif de français - Enseignement du Français Langue Étrangère « Didactique et Pratique » du 4 au 15 avril 2016 à Lausanne, en Suisse par Kriangsak Srinamngoen [Cliquez]
เอกสารประกอบการอบรม "Formateurs du DELF A1-A2" 22 - 23 สิงหาคม 2559 จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [Types de questions A1 - PO CO] [Dynamiser les pratiques] [Référentiel Thaïlande] [Typologie d'exercices] [Sitographie et évaluation A1 et A2]
รายงานประจำปี สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 - 24 กันยายน 2559) [คลิก]

+ แฟ้มข่าวสารข้อมูล ปี 2006 - 2012 [คลิกที่ภาพ]