รายชื่อครูภาษาฝรั่งที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2560 [คลิก]
รายชื่อครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2559 [คลิก]
ผลการแข่งขัน กิจกรรมปี 2559 ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย [คลิก]
รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 [คลิก]
จดหมายสรุปยอดเงินบริจาคทำบุญเลี้ยงพระ อุทิศส่วนกุศล ให้ครูภาษาฝรั่งเศสที่ล่วงลับไปแล้ว เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 25560 [คลิก]
Rapport du stage intensif de français - Enseignement du Français Langue Étrangère « Formation continue des enseignants thaïs de français langue étrangère» du 3 au 16 avril 2017 à Lausanne, en Suisse [Cliquez]
Rapport du stage intensif de français - Enseignement du Français Langue Étrangère « Didactique et Pratique » du 4 au 15 avril 2016 à Lausanne, en Suisse par Kriangsak Srinamngoen [Cliquez]
เอกสารประกอบการอบรม "Formateurs du DELF A1-A2" 22 - 23 สิงหาคม 2559 จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [Types de questions A1 - PO CO] [Dynamiser les pratiques] [Référentiel Thaïlande] [Typologie d'exercices] [Sitographie et évaluation A1 et A2]
รายงานประจำปี สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 - 24 กันยายน 2559) [คลิก]

+ แฟ้มข่าวสารข้อมูล ปี 2006 - 2012 [คลิกที่ภาพ]