9 - 10 มิถุนายน 2555 : สมาคมฝรั่งเศสจัดอบรมครูผู้สอบและตรวจข้อสอบ DELF A1- A2 จำนวน 20 คน ณ สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ โดยวิทยากร Isabelle DUCHET [คลิกชมภาพ]
การอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาษาฝรั่งเศส หัวข้อเรื่อง "Atelier théâtre" โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศฝรั่งเศส คุณ Alex Cormanski ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ภาคกลาง โรงเรียนราชินีบูรณะ นครปฐม [cliquez]
การนำเสนอแบบเรียนใหม่ที่คณะกรรมการพิจารณาหนังสือเลือกแนะนำให้ครูภาษาฝรั่งเศสใช้ "Adosphère" นำเสนอโดย Mme Catherine Jourdainne ให้กับครู 26 คน ที่มาร่วมการอบรมวิธีการสอนภาษาฝรั่งเศส ที่ศูนย์ฯภาษาฝรั่งเศส ภาคกลาง [cliquez]
Des photos et des clips de la Fête de la Francophonie 2012 à l'Alliance Française de Bangkok le samedi 4 février 2012. [Cliquez] / Bilan de la Fête de la Francophonie 2012. [cliquez]
La passation des épreuves du DELF Scolaire 2012 (การสอบ Delf Scolaire 2012) [cliquez]
Jourée d'échange et d'amitiés 2012 à l'école Wimutttayarampittayakorn. [Cliquez]  
ชมภาพและวีดีโอ กิจกรรมภาษาฝรั่งเศส ของชมรมภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร [คลิก]
ชมภาพและคลิป การการเข้าค่ายภาษาของศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ภาคอีสาน 27 - 29 มกราคม 2555 [คลิก] 
ชมภาพการอบรมครูภาษาฝรั่งเศส (ระดับมัธยมศึกษา) และการเข้าค่ายภาษาฝรั่งเศส จากโรงเรียนวังไกลกังวล [คลิก] ... ความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และ École Nouvelle de la Suisse Romande [คลิก]
22 - 24 กันยายน 2554 : อบรมการจัดทำเว็บไซต์ภาษาฝรั่งเศสสำหรับครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสจำนวน 19 คน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ภาคกลาง โรงเรียนราชินีบูรณะ [Photos & Vidéo]
เสาร์ที่ 3 และอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2554 : Bonjour Bangkok 2011 [งานออกร้านสินค้าฝรั่งเศส 2554] จัดโดยมูลนิธิ ส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษาฯ [Quelques photos ...]
27 - 28 สิงหาคม 2554 : Habilitation pour délivrer des diplômes aux examinateurs - correcteurs de DELF. [Cliquez]
18 août 2011 : นักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะไปร่วมกิจกรรมภาษาฝรั่งเศสที่มหาวิทยาลัยบูรพา และไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล และหาดบางแสน [คลิก]
15 - 16 août 2011 : Camp Ecotourisme de l'Ecole Benjamarachtite Ratchaburi. [Cliquez]
  La convention pour le DELF scolaire 2012. [cliquez]
[ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน และนักศึกษาที่ได้รับทุนไปเรียนและทัศนศึกษา ช่วงเดือนตุลาคม เป็นเวลา 1 เดือน ณ ประเทศฝรั่งเศส] Résultat du concours national de bourses de stages pour lycéens et étudiants de français. [cliquez]
[ขอแสดงความยินดีกับครู อาจารย์ ระดับมัธยมศึกษา และระดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนไปฝึกอบรมเป็นเวลา 1 เดือน ณ ประเทศฝรั่งเศส] Résultat du concours national de bourses de stages pour enseignants de français en Thaïlande. (lycées et universités) [cliquez]
14 juillet 2011 : กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส ที่โรงเรียนราชินีบูรณะ [คลิก]
8 juillet 2011 : การสอบคัดเลือกสำหรับโรงเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสภาคกลาง [คลิก]
21 mai 2011 : Passasion de DELF B1 pour les professeurs de français thaïs (les frais d'inscription offert par le BCF). [Cliquez]
Un projet en coopération entre l'École Wangklaïkangwonn et l'École Nouvelle de la Suisse Romande [Cliquez] [16 avril - 20 mai]
  [RFI] : Interview de M. Saysamone Amphonesinh dans l'émission "En Sol majeur" [Première partie] [Deuxième partie]
  25 février 2011 : Réunion "Plan stratégique 2011 pour l'enseignement et l'apprentissage du français enThaïlande" à l'hôtel Sukhothaï, Bangkok [photos] [sujets de la réunion]
26 - 28 janvier 2011 : นิทรรศการผลงานครูภาษาฝรั่งเศสที่เว็บไซต์ครูปาริชาติ [คลิก]
22 janvier 2011 : Fête de la Francophonie 2011à l'Alliance française. [album 1] [photos par les élèves]
19 janvier 2011 : ปีหนึ่งเพื่อนกัน อัศจรรย์วันฝรั่งเศส (Le français en Fête) ณ ร.ร.วิมุตยารามพิทยากร [รายละเอียดและภาพ]
16 janvier 2011 : ประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2553 [คลิก]
16 janvier 2011 : การสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้และทักษะภาษาฝรั่งเศสตามมาตรฐานสากล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เพื่อรับประกาศนียบัตรสากลหลักสูตร DELF Scolaire A1 และ A2 [ภาพบางส่วนจากสนามสอบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ] [ภาพบางส่วนจากกล้องของนักเรียนราชินีบูรณะ]
8 janvier 2011 : ค่ายภาษาฝรั่งเศสสู่สากล ศูนย์ภาคเหนือตอนบน [คลิก]
20 - 21 ธันวาคม 2553 : ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาภาษาฝรั่งเศสเขตภาคเหนือตอนบน (ร.ร.สันกำแพง) จัดอบรมพัฒนา ครูภาษาฝรั่งเศสเรื่องการจัดทำ Blog วิชาภาษาฝรั่งเศส (...สวย มีประโยชน์...) [คลิก ... ชมบล๊อกของครู]
14 décembre 2010 : Fête annuelle du club de français à l'université Silpakorn à Nakhonpathom. [quelques photos 1] / [quelques photos 2]
2 - 6 décembre 2010 :  2eme Congrès de la Commission Asie-Pacifique de la Fédération Internationale des Professeur de Français "Le français et la diversité francophone en
Asie-Pacifique"
[Lire] / [photos]
29, 30 พฤศจิกายน และ 1, 2 ธันวาคม 2553 : ชมและดาวน์โหลดภาพการประชุมสัมนาครูภาษาฝรั่งเศส การสอบ DELF B1 และการแสดงมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ ที่เว็บของอ. เสาวพรรณ [คลิก]
28 novembre 2010 : Fête annuelle de l'ATPF à l'université Saint John à Bangkok. [album 1] [album 2] [album 3] [album 4] [album 5] [ผลการแข่งขัน]
ผลงานดีเด่นครู โครงการโรงเรียนมาตรฐาน อ. พิษณุ บุญหัตถ์ โรงเรียนดำรงค์ราษฏร์สงเคราะห์ จ. เชียงราย ... [อ่านต่อ] / [อ่านต่อ 2]
18 - 19 ตุลาคม 2553 : โครงการสัมนาเรื่อง "การใช้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลาง" [เอกสารประกอบคำบรรยาย "นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2554"] [โรงเรียนมาตรฐานสากล 3]
18 - 20 ตุลาคม 2553 : การอบรมเทคนิคการสอนภาษาฝรั่งเศส ณ โรงเรียนวังไกลกังวล หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิทยากรพิเศษ จากโรงเรียน Ecole Nouvelle de la Suisse Romande โลซาน สวิตเซอร์แลนด์ (โรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเคยศึกษา) [บล๊อกการอบรม และค่ายภาษาฝรั่งเศสสำหรับนักเรียนร.ร.วังไกลกังวล]
Formation de formateurs sur les stratégies d'enseignement du français LV2 du 22 au 24 septembre 2010, au CREFAP/OIF à HoChiMinh Ville (Vietnam) [album 1] [album 2]
ภาพบรรยากาศงานฝรั่งเศส ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 3 กันยายน 2553 [คลิก]
Du 12 au 15 août 2010 : "การจัดทำเว็บไซต์บทเรียนภาษาฝรั่งเศส" [ภาค 2] ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสภาคกลาง โรงเรียนราชินีบูรณะ จ. นครปฐม [รายละเอียดและผลการดำเนินงาน] [ความคืบหน้าและความเห็น] [ผลงานของคุณครู]
Du 3 au 8 mai 2010 : การอบรมเชิงปฎิบัติการ "การจัดทำเวบไซต์ภาษาฝรั่งเศส" สำหรับครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ จ. นครปฐม (โดย อ. เกรียงไกร ทองชื่นจิต อ. มนัส หรั่งเทศ อำนวยการโดย อ. เสาวนิตย์ ชัยมุกสิก และ อ. จงกล ศุภเวชย์) [รายละเอียด] [ความคืบหน้าและความเห็น] [ผลงานของคุณครู] [รายงานส่งถึง BCF พร้อมภาพผลงานครู] [รายงานส่งถึง BCF (ภาพ)]
Le CAVILAM organise du 12 au 23 juillet 2010 un atelier de deux semaines : « le jeu théâtral dans l’enseignement du français », un stage ouvert à tous ceux qui veulent faire entrer dans leur classe des activités simples et ludiques pour libérer la parole des élèves. Nous avons le plaisir de vous en adresser ci-joint le programme. [รายละเอียด] [site du Cavilam 1] [site du Cavilam 2]
[ป้าจงกลส่งต่อจาก Tatiana] การสอนภาษาฝรั่งเศสด้วยเพลงจาก TV5 และ Cavilam (Le plaisir d'apprendre) Fiches pédagogiques วีดีโอเพลง และเนื้อเพลง ที่คุณครูสามารถดาวน์โหลดเอาไปใช้สอนได้ (กำลังจัดทำและเก็บไว้ที่ Apprendre fr avec chansons) [ระหว่างที่รอ ... ดาวน์โหลด Powerpoint การนำเสนอวิธีใช้จาก Tatiana ไปดูก่อนครับ (คลิกที่นี่)]
Du 31 mai au 2 juin 2010 : การจัดทำแผนและข้อตกลงการพัฒนาภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส) ณ โรงแมเฟิร์ส [รายละเอียดและโครงการที่จัดทำโดยศูนย์ต่างๆ]
ประกาศรายชื่อผู้ร่วมทำบุญสมเด็จพระพี่นางฯ 6 พฤษภาคม 2553 [คลิก]
1 - 6 avril 2010 : การประชุมสัมนาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาภาษาฝรั่งเศส และกิจกรรมของศูนย์ภาคเหนือ [คลิก]
Du 24 mars au 2 avril 2010 : การอบรมครูเก่าและครูใหม่ ณ โรงแรมเฟิร์สท์ กรุงเทพฯ
le vendredi 26 mars 2010 : Visite de la délégation de l'École Nouvelle de la Suisse Romande (où Notre Roi, son grand frère et sa grande soeur ont fait leurs études) à l'École Wangklaïkangwon à Hua-Hin.
le 6 et le 7 février 2010 : ค่ายฝรั่งเศสชาววิมุตฯ [อ่านรายละเอียด]
le samedi 30 janvier 2010 : Fête de la Francophonie à l'Alliance Française de Bangkok. [photos]  
le 20 janvier 2010 : ปีหนึ่งเพื่อนกัน อัศจรรย์วันฝรั่งเศส [อ่านรายละเอียด] 
le dimanche 17 janvier 2010 : Passation du DELF scolaire A1 et A2 [2010] [photos]  
le 7 et 8 janvier 2010 : Le BCF organise une formation destinée aux enseignants de français du secondaire, animée par un expert venu spécialement de France et par un autre professeur expert de l'Alliance Française à Bangkok au Bangkok Business College.
หนังสือรวมบทร้อยกรองและเพลง Couleur Mékong [ภาพหนังสือ] [จดหมายส่งมอบ]
le dimanche 22 novembre 2009 : งานกิจกรรมประจำปี 2552 [Fête annuelle 2009 de l'ATPF]
le 26 novembre 2009 : Réunion entre l' attachée de coopération pour le français Anne-Emmanuelle Grossi, Khun Vipa, les inspectrices et les professeurs de français pour les projets stratégiques pour l'enseignement et l'apprentissage du français en Thaïlande pour l'année 2010 [photos]
จดหมายจากสำนักราชเลขาธิการ ตอบรับเชิญดำรงตำแหน่งนายกกิติมศักดิ์ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศส
le samedi 17 octobre 2009 : Excursion culturelle “Au temps des relations franco-siamoises”, Excursion organisée par la Fondation pour la Promotion de la Langue Française et des Études Françaises sous le patronage de S.A.R la Princesse Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra [Programme et fiche d'inscription] [photos]
Lepetitjournal.com, le journal en ligne des Français et francophones à l’étranger vient d’ouvrir dans son édition Thaïlande, une section spécialement dédiée aux acteurs de l’enseignement du français  : Parler Français. [Lire la suite] [A la une]
การสัมนาหลักสูตรใหม่ ภาษาฝรั่งเศส วันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมเฟิร์ท กรุงเทพฯ [คลิก]
ขอเชิญชวนส่งบทความ เพื่อลงพิมพ์ในวารสาร สมาคมครูภาษาฝรั่งเศส แห่งประเทศไทย (รายละเอียดภาษาฝรั่งเศส) (รายละเอียด)
ขอเชิญสมัครสมาชิกวารสาร สคฝท (รายละเอียด) (ใบสมัครภาษาไทย) (ใบสมัครภาษาฝรั่งเศส)
Une lettre de l'ASF (Association de l'Amitié Sans Frontière)
18 août 2009 : Le Centre de documentation et de recherche d'études franco-thaïes (CeDREFT) et le Centre d'anthropologie de la Princesse Maha Chakri Sirindhorn organisent un séminaire sur le thème "Etudes sur Nakhon Pathom dans les documents français". Ce séminaire est animé par les spécialistes d’archéologie comme le Dr. Laurent Hennequin, Dr. Sakchai Saising, Dr. Prayat Nichalanon, etc. Le but de ce séminaire est de faire découvrir des chercheurs français comme Lucien Fournereau et Lunet de Lajonquière ainsi que promouvoir la recherche locale. Le 18 août de 9h00-12h00 à la salle 407, Centre d'antropologie de Princesse Maha Chakri Sirindhorn : 20 Pha Boromarachachonnani Rd. Bangkok 10170 / Tél. +66 2 8809429 Fax. +66 2 8809332 [www.sac.or.th] [Plus d'info sur lepetitjournal.com] [Quelques photos]
สรุปผลการจัดการอบรมปฎิบัติการเรื่อง "การพัฒนาทักษะการเขียนสื่อความภาษาฝรั่งเศส" โดยศูนย์พัฒนา คุณภาพการเรียนการสอน ภาษาฝรั่งเศสเขตภาคเหนือตอนบน วันที่ 11 กรกฎาคม 2552 [อ่าน]
ข้อมูลโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาฝรั่งเศส ภาคเหนือตอนบน ปี 2552 [อ่าน]
ข้อมูลนักเรียนและวิชาภาษาฝรั่งเศสที่เปิดสอนในโรงเรียน เขตภาคเหนือตอนบน ปี 2552 [อ่าน]
26 mars - 6 avril 2009 : Le 7 e Salon International du Livre de Bangkok débute aujourd'hui avec la cérémonie d'ouverture présidée par Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn (จดหมาย แสดงความยินดี จากสมาคมฯ) [quelques photos]
17 - 20 mars 2009 : Visite en France de Son Altesse Royale la Princesse Sirindhorn
15 mars 2009 : นักเรียนชั้น ม. 5 ที่เรียนแผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศส จะเข้าสอบวัดความรู้ภาษาฝรั่งเศส (Pat 7.1) เป็นครั้งแรกและปีแรก [ลักษณะข้อสอบ]
6 - 7 mars 2009 : การประชุมปฎิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 ณ โรงแรมเฟิสท์ กรุงเทพฯ ... ในการนี้มีครู อาจารย์ ผู้สอนภาษาต่างประเทศที่ 2 : ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาสเปน ภาษาพม่า ภาษาเขมร ฯลฯ : จากโรงเรียน มหาวิทยาลัย ราฎภัฏ และผู้เกี่ยวข้อง มาร่วมประชุม [ภาพ]
การสอบ DELF Scolaire A1 - A2 ประจำปี 2009 โดยความร่วมมือระหว่าง Alliance Française กรุงเทพฯ กับครูภาษาฝรั่งเศส ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (ศูนย์สอบกรุงเทพฯ และภาคกลาง) [photos 1] [photos 2] [31 janvier 2009]
Fête de la Francophonie 2009, avec cette année encore plus de jeux, de concours et de spectacle. [Eleonora Strano] : [tous les détails] (actualisé : เพิ่มเติมข้อมูล) [ภาพจากกล้องของนักเรียน ร.ร.ราชินีบูรณะ 1 2] [17 janvier 2009]
การประชุมอบรมผู้วัดและประเมินผล การสอบ DELF Scolaire A1 - A2 ณ สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ [รายละเอียด] [ภาพ] [16 - 18 janvier 2009]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาไทย ปี 2552 [คลิก] [ภาพ] [16 janvier 2009]
ประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ปี 2551 [คลิก] [ภาพ] [16 janvier 2009]
กิจกรรมประจำปี ของชมรมภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ. นครปฐม [ภาพ 1] [ภาพ 2] [16 décembre 2008]
ส.ค.ฝ.ท. จัดงานกิจกรรมประจำปี 2551 ในหัวข้อ (Hommage à la Princesse bien aimée)" ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ลาดพร้าว กรุงเทพฯ [ภาพ 1] [ภาพ 2] [29 novembre 2008]
ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สมาคมครูภาษา ฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของ สำนักทูตวัฒนธรรมฝรั่งเศส จัดกิจกรรมประจำปีภาษาฝรั่งเศส "La langue française est habitée de Sa présence" [ภาพบางส่วน 1] [ภาพบางส่วน 2] [5 septembre 2008]
การอบรมครูภาษาฝรั่งเศส "DELF SCOLAIRE A1- A2" ณ โรงแรม ทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ [ภาพ 1] [ภาพ 2] [ภาพ 3] [ภาพ 4] [ภาพ 5] [Powerpoint ประกอบการอบรม 1 / Powerpoint ประกอบการอบรม 2] [29 - 31 août 2008]
การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ "วันรวมพลคนเรียน ภาษาฝรั่งเศส เพื่อสืบสานพระปณิธาณในสมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์"
พร้อมกันทั้ง 8 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสทั่วประเทศ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2551 [ภาพจากศูนย์ต่างๆ]
[22 août 2008]
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การผลิตสื่อการสอน
E-Learning ด้วยตนเองสำหรับวิชาภาษาฝรั่งเศส” [โครงการ] [โปรแกรม] [ใบสมัคร] [แผนผัง] [ภาพบางส่วน]
[18 - 20 août 2008] 
การประชุมวิชาการเทิดพระเกียรติ "สมเด็จเจ้าฟ้าอาจารย์... ของครูภาษาฝรั่งเศส" จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ร่วมกับคุรุสภา [28 มีนาคม 2551] [รายละเอียด] [รายละเอียด] [ภาพบรรยากาศการประชุม]
Stage "Comment préparer les élèves au DELF Scolaire niveau A2" à l'hôtel SC Park, Bangkok [24 - 27 mars 2008]
Séminaire "Intégration des connaissances et pratiques des provinces de l'ouest dans la classe de français" à l'université Silpakorn, Nakhonpathom [Quelques idées pour fabriquer du matériel pédagogique avec les élèves par M. Jean CHACONNET]
งานสวดพระอภิธรรม ถวายสมเด็จเจ้าฟ้า กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาประสาท [3/05/2551]
การเสวนาประชาพิจารณ์ เรื่องการวัดศักยภาพภาษาต่างประเทศที่ 2 ในระบบแอดมิสชั่นปีการศึกษา 2553 [1 มีนาคม 2551] [สรุปผลการเสวนา]
Fête de la Francophonie à l'Alliance Française de Bangkok [26 janvier 2008] [Quelques photos]
"Je me prépare au DELF." à l’école Surasakmontree. [19 janvier 2008] Lire la suite
Fête annuelle du Club de Français à l'université Silpakorn, Nakhonpathom [13 déc. 2007]
Compte-rendu DELF lors d'une réunion Lire la suite
29ème Fête de l'A.T.P.F. "2007, année des célébrations" [1 décembre 2007]
Deuxième colloque international de Bangkok, 2007 (Du 23 au 26 octobre 2007) [Album 1 / Album 2 / Album 3 / Album 4]
Stage des écoles pilotes pour le DELF à l'Hôtel First, Bangkok [5 - 7 septembre 2007]
Fête nationale à l'école Rachiniebourana , Nakhonpathom [13 juillet 2007]
Projet pilote "Classe bilingue"(thaï-français) [en thaï]
Stage national "DELF et DALF" à l'hôtel Town in Town [8 - 11 mai 2007]
Stage de formation à l'Alliance Française de Bangkok. [17 - 27 avril 2007]
Fête de la Francophonie 2007 à Bangkok [20 janvier 2007] Instituts présents Résultat de concours Photos de la Fête
28ème Fête de l'A.T.P.F. "Plusieurs France" [25 novembre 2006] Photos de la Fête de l'A.T.P.F. 2006 : album 1 - 2 - 3 - 4
Stage de TICE et de Pédagogie des grands groupes à l'Alliance Française de Bangkok. [27 - 31 mars 2006]
Stage de formation de formateurs à l'université Silpakorn.
Fête de la Francophonie 2006 à Bangkok [28 février 2006]
Remise de décorations à 18 professeurs thaïlandais de français.
Réunion Régionale de Bangkok 2005