Association thaïlandaise des professeurs de français


Son Altesse Royale
la Princesse Maha Chakri Sirindhorn

» สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงรับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
อยู่ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2551
[จดหมายจากสำนักราชเลขา]

L'A.T.P.F. est sous le Patronage de
Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn à partir du 10 novembre 2008